Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Minh Anh
ThS BS Nguyễn Nhựt Linh khám thay ngày 27.6.2017
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Nguyễn Minh Anh
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ hai
Scroll To Top