Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Minh Anh
ThS BS Đỗ Hồng Hải khám thay ngày 17.10.2017
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Nguyễn Minh Anh
ThS BS Trương Thanh Tình khám thay ngày 16.10.2017
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ hai
Scroll To Top