Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
ThS BS Đỗ Hồng Hải khám thay ngày 17.9.2019
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
ThS BS Đỗ Hồng Hải khám thay ngày 17.9.2019
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ ba
Scroll To Top