Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
ThS BS Nữ Xương khớp Sáng thứ bảy
VŨ BÁ CƯƠNG
BS Quách Khang Hy khám thay ngày 25.11.2022
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
NGUYỄN TRUNG HIẾU
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
ĐỖ PHƯỚC HÙNG
Khám từ 06h30-09h00
BS Lê Viết Sơn khám thay ngày 17.11.2022
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ năm
CAO BÁ HƯỞNG
ThS BS Nguyễn Thành Nhân khám thay ngày 25.11.2022
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
QUÁCH KHANG HY
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
BÙI HỒNG THIÊN KHANH
Thứ năm khám từ 6h30-9h
ThS BS Lê Trọng Tấn khám thay ngày 18.7.2022
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
TRANG MẠNH KHÔI
Thứ năm khám từ 9h00-12h00
Bs Lê Trọng Tấn khám thay ngày 30.11.2022
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
NGUYỄN THÀNH NHÂN
BS Hoàng Nguyễn Anh Tuấn khám thay ngày 12.10.2022
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Sáng thứ bảy
TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG
BS Dương Đình Triết khám thay ngày 12.8.2022
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu