Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
Thứ bảy khám cách tuần
ThS BS Mai Thanh Việt khám thay ngày 12.12.2020
ThS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
VŨ BÁ CƯƠNG
ThS BS Trần Nguyễn Phương khám thay ngày 23.10.2020
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
ĐỖ PHƯỚC HÙNG
Khám từ 06h30-09h00
ThS BS Trang Mạnh Khôi khám thay ngày 15.10.2020
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ năm
CAO BÁ HƯỞNG
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
Phụ trách phòng khám
BÙI HỒNG THIÊN KHANH
ThS BS Trần Nguyễn Phương khám thay ngày 24.12.2020
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
TRANG MẠNH KHÔI
Khám từ 09h00-12h00
ThS BS Trần Nguyễn Phương khám thay ngày 11.11.2020
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
VĂN ĐỨC MINH LÝ
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
NGUYỄN THÀNH NHÂN
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Sáng thứ bảy
TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
LÊ NGỌC QUYÊN
TS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ hai