Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VŨ BÁ CƯƠNG

ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
NGUYỄN TRUNG HIẾU
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
CAO BÁ HƯỞNG
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
QUÁCH KHANG HY
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
BÙI HỒNG THIÊN KHANH
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
TRANG MẠNH KHÔI
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
VĂN ĐỨC MINH LÝ
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
NGUYỄN THÀNH NHÂN
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
LÊ NGỌC QUYÊN
TS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ hai