Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
Chiều thứ sáu khám cách tuần
ThS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
VŨ BÁ CƯƠNG
Đóng bàn khám
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
ĐỖ PHƯỚC HÙNG
Khám từ 06h30-09h00
Đóng bàn khám
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ năm
CAO BÁ HƯỞNG
Đóng bàn khám
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
QUÁCH KHANG HY
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
BÙI HỒNG THIÊN KHANH
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
TRANG MẠNH KHÔI
Khám từ 09h00-12h00
Đóng bàn khám
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
VĂN ĐỨC MINH LÝ
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
NGUYỄN THÀNH NHÂN
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu