Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
Chiều thứ 4 khám cách tuần, Sáng thứ năm cách tuần từ 9h-12h
ThS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
VŨ BÁ CƯƠNG

ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
NGUYỄN TRUNG HIẾU
ThS BS Dương Đình Triết khám thay ngày 18.05.2022
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
ĐỖ PHƯỚC HÙNG
Khám từ 06h30-09h00
TS BS Trang Mạnh Khôi khám thay ngày 19.05.2022
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ năm
CAO BÁ HƯỞNG
BS Lê Tường Viễn khám thay ngày 24.6.2022
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
QUÁCH KHANG HY
BS Trần Nguyễn Phương khám thay ngày 05.03.2022
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
BÙI HỒNG THIÊN KHANH
Thứ năm khám từ 6h30-9h
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
TRANG MẠNH KHÔI
Thứ năm khám từ 9h00-12h00
ThS BS Quách Khanh Hy khám thay ngày 09.06.2022
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ năm
VĂN ĐỨC MINH LÝ
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
NGUYỄN THÀNH NHÂN
ThS BS Mai Thanh Việt khám thay ngày 02.04.2022
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Sáng thứ bảy