Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VŨ BÁ CƯƠNG
ThS BS Hoàng Nguyễn Anh Tuấn khám thay ngày 07.6.2019
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
ĐỖ PHƯỚC HÙNG
ThS BS Trang Mạnh Khôi khám thay ngày 27.6.2019
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ năm
CAO BÁ HƯỞNG
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
QUÁCH KHANG HY
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
BÙI HỒNG THIÊN KHANH
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
TRANG MẠNH KHÔI
ThS BS Nguyễn Thành Nhân khám thay ngày 26.6.2019
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
NGUYỄN THẾ LUYẾN
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
VĂN ĐỨC MINH LÝ
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
NGUYỄN THÀNH NHÂN
ThS BS Dương Đình Triết khám thay ngày 30.5.2019
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Scroll To Top