Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Thị Hương Xuân
ThS BS Nguyễn Vũ Hà Phúc khám thay ngày 20.10.2017
BS CKI Nữ Phụ khoa Chiều thứ sáu
Trần Thanh Vỹ
ThS BS Lê Thị Ngọc Hằng khám thay ngày 18.10.2017
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư
Phạm Huỳnh Tường Vy
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Trần Thị Nhật Vy
BSCKI Đỗ Thị Ngọc Mỹ khám thay ngày 23.10.2017
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ hai
Vũ Hoàng Vũ
BSCKI. Lương Cao Sơn khám thay ngày 19.10.2017
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ năm
Vũ Hoàng Vũ
CK Tim mạch (ngày 11/10 và 15/11/2017)
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ tư
Lê Thượng Vũ
ThS BS Trần Thị Thúy Tường khám thay ngày 18.10.2017
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ tư
Phạm Quang Vinh
ThS BS Trần Nguyễn Phương khám thay ngày 24.10.2017
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Nguyễn Quốc Vinh
BS Nam Tiểu phẫu Chiều thứ ba
Nguyễn Như Vinh
ThS BS Nam Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Chiều thứ sáu
Scroll To Top