Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Tấn Bảo Ân
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ
LÂM HOÀNG CÁT TIÊN
ThS BS Nữ Viêm gan Chiều thứ ba
BÙI CAO MỸ ÁI
BSCKI Văn Thị Bích Thủy khám thay ngày 23.9.2019
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
LÊ THỊ KIM AN
Chiều thứ tư khám cách tuần
ThS BS Trần Đăng Khoa khám thay ngày 04.9.2019
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Chiều thứ tư
Đặng Khánh An
ThS Trần Thị Thu Vân khám thay ngày 16.9.2019
CN Nam Tâm Lý Chiều thứ tư
ĐÀO THỊ THANH AN
BSCKI Võ Phan Thảo Trang khám thay ngày 14.10.2019
TS BS Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ hai
PHAN HUỲNH AN
ThS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ sáu
LÊ THỤY MINH AN
BS Nguyễn Lê Trung Hiếu khám thay ngày 10.10.2019
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ năm
PHẠM LÊ AN
Khám cách tuần
ThS BS Phan Thái Sơn khám thay ngày 15.10.2019
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Phụ trách phòng khám
PHẠM LÊ AN
ThS BS Trần Lệ Linh khám thay ngày 12.10.2019
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ bảy