Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ sáu
Huỳnh Thị Phương Dung
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Vũ Cẩm Vân
khám từ 15h30
ThS Dương Thị Mỹ Hạnh khám thay ngày 13.12.2017
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ tư
Dương Thị Mỹ Hạnh
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
Nguyễn Thị Ngọc
khám từ 15h30
CN Hùynh Thị Hoài Như khám thay ngày 07.11.2017
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ ba
Trần Thị Tâm Nhàn
ThS BS Nguyễn Minh Mẫn khám thay ngày 06.11.2017
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ hai
Ái Ngọc Phân
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ năm
Huỳnh Thị Hoài Như
CN Nữ Tâm Lý Sáng thứ ba
Lê Văn Cường
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Phụ trách phòng khám
Phạm Kiên Hữu
GS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Scroll To Top