Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ sáu
Huỳnh Thị Phương Dung
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Nguyễn Thị Ngọc
BSCK2 Lâm Hiếu Minh khám thay ngày 23.4.2019
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ ba
Trần Thị Tâm Nhàn
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ hai
Ái Ngọc Phân
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ năm
Đặng Khánh An
CN Nam Tâm Lý Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Huỳnh Thị Hoài Như
CN. Đặng Khánh An khám thay ngày 02.4.2019
CN Nữ Tâm Lý Sáng thứ ba
Lê Văn Cường
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Phụ trách phòng khám
Phạm Kiên Hữu
ThS BS Võ Công Minh khám thay ngày 12.4.2019
GS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Trần Thị Lợi
khám đến 08h00
GS TS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ ba
Scroll To Top