Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
Huỳnh Thị Phương Dung
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Vũ Cẩm Vân
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Lê Hoàng Thế Huy
ThS Nam Tâm Lý Sáng thứ sáu
Trần Thị Tâm Nhàn
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ hai
Ái Ngọc Phân
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ năm
Huỳnh Thị Hoài Như
ThS Trần Thị Thu Vân khám thay ngày 25.4.2017
CN Nữ Tâm Lý Sáng thứ ba
Lê Văn Cường
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Phụ trách phòng khám
Phạm Kiên Hữu
GS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu
Trần Thị Lợi
khám đến 08h00
GS TS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ ba
Scroll To Top