Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ sáu
Vũ Cẩm Vân
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ tư
Dương Thị Mỹ Hạnh
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
Nguyễn Thị Ngọc
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ ba
Trần Thị Tâm Nhàn
ThS Dương Thị Mỹ Hạnh khám thay ngày 25.9.2017
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ hai
Ái Ngọc Phân
CN Hùynh Thị Hoài Như khám thay ngày 05.10.2017
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ năm
Huỳnh Thị Hoài Như
CN Nữ Tâm Lý Sáng thứ ba
Lê Văn Cường
PGS TS BS Đỗ Trọng Hải khám thay ngày 27.9.2017
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Phụ trách phòng khám
Phạm Kiên Hữu
ThS BS Võ Công Minh khám thay ngày 20.10.2017
GS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Trần Thị Lợi
khám đến 08h00
GS TS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ ba
Scroll To Top