Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ sáu
Huỳnh Thị Phương Dung
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Nguyễn Thị Ngọc
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ ba
Trần Thị Tâm Nhàn
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ hai
Ái Ngọc Phân
ThS Huỳnh Thị Phương Dung khám thay ngày 12.07.2018
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ năm
Đặng Khánh An
Buổi chiều khám từ 15g30
ThS Trần Thị Thu Vân khám thay ngày 13.07.2018
CN Nam Tâm Lý Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
Huỳnh Thị Hoài Như
CN Đặng Khánh An khám thay ngày 17.07.2018
CN Nữ Tâm Lý Sáng thứ ba
Lê Văn Cường
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Phụ trách phòng khám
Phạm Kiên Hữu
ThS BS Văn Thị Hải Hà khám thay ngày 18.07.2018
GS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Trần Thị Lợi
khám đến 08h00
GS TS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ ba
Scroll To Top