Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
CN Hùynh Thị Hoài Như khám thay ngày 18.8.2017
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ sáu
Huỳnh Thị Phương Dung
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Vũ Cẩm Vân
khám từ 15h30
ThS Hùynh Thị Phương Dung khám thay ngày 16.8.2017
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ tư
Trần Thị Tâm Nhàn
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ hai
Ái Ngọc Phân
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ năm
Huỳnh Thị Hoài Như
CN Nữ Tâm Lý Sáng thứ ba
Lê Văn Cường
PGS TS BS Đỗ Trọng Hải khám thay ngày 05.7.2017
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Phụ trách phòng khám
Phạm Kiên Hữu
GS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu
Trần Thị Lợi
khám đến 08h00
GS TS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ ba
Lê Quang Nghĩa
GS TS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Sáng thứ sáu
Scroll To Top