Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
Chiều thứ Hai, chiều thứ Sáu khám từ 15h30
ThS Vũ Cẩm Vân khám thay ngày 23.6.2017
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ hai
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Huỳnh Thị Phương Dung
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Vũ Cẩm Vân
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Trần Thị Tâm Nhàn
CN Huỳnh Thị Hoài Như khám thay ngày 12.6.2017
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ hai
Ái Ngọc Phân
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ năm
Huỳnh Thị Hoài Như
ThS BS Nguyễn Minh Mẫn khám thay ngày 20.6.2017
CN Nữ Tâm Lý Sáng thứ ba
Lê Văn Cường
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Phụ trách phòng khám
Phạm Kiên Hữu
PGS TS BS Lâm Huyền Trân khám thay ngày 28 và 30.6.2017
GS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu
Trần Thị Lợi
khám đến 08h00
GS TS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ ba
Lê Quang Nghĩa
GS TS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Sáng thứ sáu
Scroll To Top