Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
ThS Huỳnh Thị Phương Dung khám thay ngày 18.01.2019
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ sáu
Huỳnh Thị Phương Dung
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Nguyễn Thị Ngọc
CN. Đặng Khánh An khám thay ngày 12.02.2019
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ ba
Trần Thị Tâm Nhàn
ThS Nguyễn Thị Ngọc khám thay ngày 14.01.2019
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ hai
Ái Ngọc Phân
ThS Huỳnh Thị Phương Dung khám thay ngày 17.01.2019
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ năm
Đặng Khánh An
CN Huỳnh Thị Hoài Như khám thay ngày 30.01.2019
CN Nam Tâm Lý Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Huỳnh Thị Hoài Như
CN. Đặng Khánh An khám thay ngày 29.01.2019
CN Nữ Tâm Lý Sáng thứ ba
Lê Văn Cường
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Phụ trách phòng khám
Phạm Kiên Hữu
BS Lê Minh Tâm khám thay buổi sang và BS Lê Quang Hưng khám thay buổi chiều ngày 30.01.2019
GS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Trần Thị Lợi
khám đến 08h00
GS TS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ ba
Scroll To Top