Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Ngọc Sáng
BS CKI Nam Nhi Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
Vũ Trần Thiên Quân
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 20.3.2019
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Lê Trí Sĩ
BSCKỊ Đào Duy Khoa khám thay ngày 20.3.2019
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
ThS BS Nguyễn Hồ Lam
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ năm
Trần Vũ Ngọc Tuyên
ThS BS Nam Mắt Chiều thứ năm
Nguyễn Quốc Thành
BSCKII. Phạm Hữu Luôn khám thay ngày 12.3.2019
BS CKI Nam Huyết học Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
NGÔ THANH BÌNH
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ bảy
THÁI HUY
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
NGÔ TÍCH LINH
TS BS Nam Tâm Thần kinh Sáng thứ tư
Scroll To Top