Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Đặng Khánh An
CN Nam Tâm Lý Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Phụ trách phòng khám
PHẠM LÊ AN
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ bảy
PHẠM LÊ AN
Khám cách tuần
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
PHAN HUỲNH AN
ThS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ sáu
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ ba
NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
BSCKI Văn Thị Bích Thủy khám thay ngày 15.8.2019
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
VÕ TUẤN ANH
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ sáu
NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba
Scroll To Top