Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Ngọc Sáng
BS CKI Nam Nhi Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
Vũ Trần Thiên Quân
ThS BS Trần Thị Thúy Tường khám thay ngày 26.4.2017
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ tư
Nguyễn Trung Hiếu
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 19.4.2017
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Lê Trí Sĩ
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Nguyễn Tấn Bảo Ân
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Sáng thứ sáu
ThS BS Nguyễn Hồ Lam
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ năm
Phụ trách phòng khám
Phạm Lê An
ThS BS Nguyễn Thị Bích Ngọc khám thay ngày 22.4.2017
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Nguyễn Minh Anh
TS BS Nam Thần kinh Sáng thứ ba
Nguyễn Minh Anh
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ hai




Scroll To Top