Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Vũ Trần Thiên Quân
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ tư
Nguyễn Trung Hiếu
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 07.6.2017
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Lê Trí Sĩ
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Nguyễn Tấn Bảo Ân
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ hai
ThS BS Nguyễn Hồ Lam
ThS BS Vũ Trần Thiên Quân khám thay ngày 06.8.2017
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ năm
Phụ trách phòng khám
Phạm Lê An
ThS BS Nguyễn Thị Bích Ngọc khám thay ngày 21.7.2017
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Phan Huỳnh An
ThS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ năm
Nguyễn Minh Anh
ThS BS Nguyễn Nhựt Linh khám thay ngày 27.6.2017
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Nguyễn Minh Anh
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ hai
Scroll To Top