Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Ngọc Sáng
BS CKI Võ Phan Thảo Trang khám thay ngày 12.07.2018
BS CKI Nam Nhi Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu
Vũ Trần Thiên Quân
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ tư
Nguyễn Trung Hiếu
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 04.07.2018
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Lê Trí Sĩ
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Nguyễn Tấn Bảo Ân
BS Nguyễn Thái Thùy Dương khám thay ngày 26.06.2018
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ ba
ThS BS Nguyễn Hồ Lam
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ năm
Trần Vũ Ngọc Tuyên
ThS BS Nam Mắt Chiều thứ năm
Nguyễn Quốc Thành
BS CKI Nam Huyết học Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Phụ trách phòng khám
Phạm Lê An
ThS BS Nguyễn Thị Bích Ngọc khám thay ngày 21.07.2018
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ bảy
Scroll To Top