Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Ngọc Sáng
BS CKI Nam Nhi Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu
Vũ Trần Thiên Quân
ThS BS Nguyễn Hồ Lam khám thay ngày 23.01.2019
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 23.01.2019
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Lê Trí Sĩ
ThS BS Thái Huy khám thay ngày 31.12.2018 và ThS BS Đinh Huỳnh Tố Hương khám thay ngày 02.01.2019
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
ThS BS Nguyễn Hồ Lam
ThS BS Vũ Trần Thiên Quân khám thay ngày 03.01.2019
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ năm
Trần Vũ Ngọc Tuyên
ThS BS Nam Mắt Chiều thứ năm
Nguyễn Quốc Thành
BSCKII. Phạm Hữu Luôn khám thay ngày 19.01.2019
BS CKI Nam Huyết học Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
Phạm Lê An
ThS BS Nguyễn Thị Bích Ngọc khám thay ngày 19.01.2019
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ bảy
Phạm Lê An
Khám cách tuần
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Phan Huỳnh An
ThS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ sáu
Scroll To Top