Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Đinh Huỳnh Tố Hương
BS CKI Nữ Rối loạn vận động Sáng thứ sáu
Trần Ngọc Tài
ThS.BS. Đặng Thị Huyền Thương khám thay từ 8h00-11h30 sáng thứ Tư
TS BS Nam Rối loạn vận động Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Đặng Thị Huyền Thương
ThS BS Nữ Rối loạn vận động Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
Tống Mai Trang
ThS BS Đinh Huỳnh Tố Hương khám thay ngày 19.3.2019
BS CKI Nữ Rối loạn vận động Sáng thứ ba
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Niệu học chức năng Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
Phạm Huy Vũ
ThS BS Nam Niệu học chức năng Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Lê Châu Hoàng Quốc Chương
ThS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ sáu
Nguyễn Quang Thái Dương
ThS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ tư
Lê Tiến Đạt
BS CKI Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ ba
Nguyễn Văn Hải
PGS TS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ tư
Scroll To Top