Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Hữu Chung
CK Tiêu hóa gan mật (ngày 12/10/2017)
ThS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ năm
Trần Thị Thùy Dung
CK Nội tiết (ngày 10/10 và 07/11/2017)
ThS BS Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ ba
Bùi Thế Dũng
CK Tim mạch (ngày 04/10; và 08/11/2017 khám sáng; ngày 18/10/2017 khám chiều)
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Lê Tiến Dũng
CK Hô hấp (ngày 03/10; 17/10 và 24/10/2017)
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ ba
Văn Thị Hải Hà
CK Tai Mũi Họng
ThS BS Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ hai
Phạm Thị Lệ Hoa
CK Viêm gan (ngày 02/10 và 30/10/2017)
PGS TS BS Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ hai
Châu Ngọc Hoa
CK Tim mạch (ngày 18/10 và 01/11/2017)
PGS TS BS Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ tư
Trần Hòa
CK Tim mạch (ngày 01/11/2017)
ThS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ tư
Bùi Hữu Hoàng
CK Viêm gan (ngày 23/10 và 06/11/2017)
ThS BS Nguyễn Thị Cẩm Hường khám thay ngày 09.10.2017
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ hai
Bùi Hữu Hoàng
CK Tiêu hóa gan mật (ngày 26/10/2017)
ThS BS Nguyễn Hữu Chung khám thay ngày 12.10.2017
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ năm
Scroll To Top