Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Ngọc Hữu Đức
BS CKI Nam Nội Cơ Xương Khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
Trần Đăng Khoa
ThS BS Nam Nội Cơ Xương Khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Cao Thanh Ngọc
BS CKI Nữ Nội Cơ Xương Khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Cung Thị Tuyết Anh
ThS BS Đoàn Văn Lâm khám thay ngày 09.6.2017
PGS TS BS Nữ Ung Bướu Chiều thứ sáu
Nguyễn Quốc Bảo
BS CKI Nam Ung Bướu Chiều thứ năm
Nguyễn Đỗ Thùy Giang
khám cách tuần
ThS BS Nữ Ung Bướu Chiều thứ ba
Đoàn Văn Lâm
chiều thứ tư khám cách tuần
TS BS Nguyễn Duy Sinh khám thay ngày 30.6.2017
ThS BS Nam Ung Bướu Sáng thứ ba
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Trần Đặng Ngọc Linh
TS BS Nam Ung Bướu Chiều thứ hai
Nguyễn Hữu Phúc
khám cách tuần
ThS BS Nam Ung Bướu Chiều thứ ba
Nguyễn Duy Sinh
TS BS Nam Ung Bướu Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
Scroll To Top