Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Võ Phan Thảo Trang
Khám theo hẹn qua điện thoại
BS CKI Nữ Nhi lầu 02 Sáng thứ năm
Nguyễn Thụy Minh Thư
Khám theo hẹn qua điện thoại
BS CKI Nữ Nhi lầu 02 Chiều thứ hai
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Khám từ 08h00-12h00; Khám thứ Bảy ngày 13.01.2018 và 21.01.2018
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ ba
Sáng thứ bảy
Bùi Thị Phương Loan
Buổi sáng khám từ 08h00-12h00. Buổi chiều khám từ 12h00-16h00
BS CKI Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Lê Thị Kiều Dung
Khám từ 08h00-12h00
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ tư
Trần Nhật Huy
Khám từ 12h00-16h00
ThS BS Nam Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ sáu
Trịnh Nhựt Thư Hương
Khám từ 08h00-12h00 thứ Bảy ngày 06.01.2018
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ bảy
Dương Ánh Kim
Buổi sáng khám từ 08h00-12h00. Buổi chiều khám từ 12h00-16h00
BS CKI Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Trần Lâm Khoa
Khám từ 12h00-16h00, Thứ Bảy khám ngày 27.01.2018
BS CKI Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
Nguyễn Thị Lan
Khám từ 08h00-12h00; Khám thứ Bảy ngày 06.01.2018 và 20.01.2018
BS CKI Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ hai
Sáng thứ bảy
Scroll To Top