Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TĂNG HÀ NAM ANH
TS BS Nam Xương khớp
VŨ BÁ CƯƠNG
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
NGUYỄN TRUNG HIẾU
BS CKII Nam Xương khớp
ĐỖ PHƯỚC HÙNG
ThS BS Trang Mạnh Khôi khám thay ngày 17.10.2019
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ năm
CAO BÁ HƯỞNG
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
QUÁCH KHANG HY
ThS BS Hoàng Nguyễn Anh Tuấn khám thay ngày 21.9.2019
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
BÙI HỒNG THIÊN KHANH
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
TRANG MẠNH KHÔI
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
NGUYỄN THẾ LUYẾN
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
VĂN ĐỨC MINH LÝ
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu