Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Trí Sĩ
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Nguyễn Thị Ánh Hồng
BS Nữ Nội thận Chiều thứ ba
Huỳnh Thị Mỹ Trang
ThS BS Nữ Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
Nguyễn Tấn Bảo Ân
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ ba
ThS BS Nguyễn Hồ Lam
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ năm
Trần Vũ Ngọc Tuyên
ThS BS Nam Mắt Chiều thứ năm
Nguyễn Quốc Thành
BS CKI Nam Huyết học Chiều thứ ba
Lại Thị Thanh Thảo
ThS BS Nữ Huyết học Chiều thứ năm
Võ Phan Thảo Trang
BS CKI Nữ Nhi Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Võ Phan Thảo Trang
Khám theo hẹn qua điện thoại
BS CKI Nữ Nhi lầu 02 Sáng thứ năm
Scroll To Top