Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Thị Ánh Hồng
BS Nữ Nội thận Chiều thứ ba
Huỳnh Thị Mỹ Trang
ThS BS Nữ Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Chiều thứ năm
ThS BS Nguyễn Hồ Lam
ThS BS Vũ Trần Thiên Quân khám thay ngày 03.01.2019
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ năm
Trần Vũ Ngọc Tuyên
ThS BS Nam Mắt Chiều thứ năm
Nguyễn Quốc Thành
BSCKII. Phạm Hữu Luôn khám thay ngày 19.01.2019
BS CKI Nam Huyết học Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
Lại Thị Thanh Thảo
BSCKII. Phạm Hữu Luôn khám thay ngày 20.12.2018
ThS BS Nữ Huyết học Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Võ Phan Thảo Trang
BSCKI Nguyễn Ngọc Sáng khám thay ngày 21.01.2019
BS CKI Nữ Nhi Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Võ Phan Thảo Trang
Khám theo hẹn qua điện thoại
BS CKI Nữ Nhi lầu 02 Sáng thứ năm
Bùi Cao Mỹ Ái
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
Phụ trách phòng khám
Phạm Lê An
ThS BS Nguyễn Thị Bích Ngọc khám thay ngày 19.01.2019
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ bảy
Scroll To Top