Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Trí Sĩ
BSCKI. Tống Mai Trang khám thay ngày 20.8.2018
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Nguyễn Thị Ánh Hồng
BS Nữ Nội thận Chiều thứ ba
Nguyễn Tấn Bảo Ân
BS Nguyễn Thái Thùy Dương khám thay ngày 21.08.2018
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ ba
ThS BS Nguyễn Hồ Lam
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ năm
Trần Vũ Ngọc Tuyên
ThS BS Nam Mắt Chiều thứ năm
Nguyễn Quốc Thành
BS CKI Nam Huyết học Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Lại Thị Thanh Thảo
ThS BS Nữ Huyết học Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Võ Phan Thảo Trang
BS CKI Nữ Nhi Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Võ Phan Thảo Trang
Khám theo hẹn qua điện thoại
BS CKI Nữ Nhi lầu 02 Sáng thứ năm
Bùi Cao Mỹ Ái
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
Scroll To Top