Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
ThS BS Nguyễn Hồ Lam
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ năm
Trần Vũ Ngọc Tuyên
ThS BS Nam Mắt Chiều thứ năm
Nguyễn Quốc Thành
BS CKI Nam Huyết học Chiều thứ ba
Lại Thị Thanh Thảo
ThS BS Nữ Huyết học Chiều thứ năm
Võ Phan Thảo Trang
BS CKI Nữ Nhi Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Bùi Cao Mỹ Ái
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
Phụ trách phòng khám
Phạm Lê An
ThS BS Nguyễn Thị Bích Ngọc khám thay ngày 13.10.2017
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Phạm Lê An
Khám cách tuần
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Lê Thụy Minh An
nghỉ khám từ 01.6.2017 - 01.6.2018
ThS BS Phạm Quỳnh Nga khám thay
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ sáu
Nguyễn Minh Anh
ThS BS Đỗ Hồng Hải khám thay ngày 17.10.2017
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Scroll To Top