Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Huỳnh Thị Mỹ Trang
ThS BS Nữ Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
Nguyễn Tấn Bảo Ân
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ hai
ThS BS Nguyễn Hồ Lam
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ năm
Bùi Cao Mỹ Ái
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
Phụ trách phòng khám
Phạm Lê An
ThS BS Nguyễn Thị Bích Ngọc khám thay ngày 18.8.2017 và ngày 19.8.2017
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Lê Thụy Minh An
nghỉ khám từ 01.6.2017 - 01.6.2018
ThS BS Phạm Quỳnh Nga khám thay
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ sáu
Phan Huỳnh An
ThS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ năm
Nguyễn Minh Anh
ThS BS Nguyễn Nhựt Linh khám thay ngày 27.6.2017
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Nguyễn Minh Anh
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ hai
Vũ Lệ Anh
ThS BS Nguyễn Thị Thu Thủy khám thay ngày 03.7.2017
BS CKI Nữ Nội thận Chiều thứ hai
Scroll To Top