Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ TƯỜNG VIỄN
Nghỉ khám ngày 28.4.2020
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
MAI THANH VIỆT
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Sáng thứ bảy
PHẠM QUANG VINH
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba