Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
DƯƠNG ĐÌNH TRIẾT
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ năm
HOÀNG NGUYỄN ANH TUẤN
Chiều thứ sáu khám cách tuần
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
NGUYỄN ANH TUẤN
PGS TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
LÊ TƯỜNG VIỄN
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
MAI THANH VIỆT
ThS BS Trần Nguyễn Phương khám thay ngày 16.10.2019
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Sáng thứ bảy
PHẠM QUANG VINH
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba