Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Như Vinh
ThS BS Nam Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Chiều thứ sáu
Nguyễn Như Vinh
ThS BS Bùi Thị Hạnh Duyên khám thay ngày 26.6.2017
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ hai
Sáng thứ sáu
Nguyễn Như Vinh
ThS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Nguyễn Quốc Vinh
BS Nam Tiểu phẫu Chiều thứ ba
Phạm Quang Vinh
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Lê Thượng Vũ
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ tư
Vũ Hoàng Vũ
BSCKI. Lương Cao Sơn khám thay ngày 29.6.2017
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ năm
Trần Thị Nhật Vy
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ hai
Trần Thanh Vỹ
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư
Nguyễn Thị Hương Xuân
BSCKI Trương Ngọc Diễm Trinh khám thay sáng ngày 30.6.2017
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Scroll To Top