Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Đạo Thuấn
ThS BS Nam Tiết niệu Sáng thứ năm
Nguyễn Thành Thuận
BS CKI Nam Nội tiết Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Nguyễn Thành Thuận
CK Nội tiết (ngày 16/01/2018)
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ ba
Lương Thị Thuận
ThS BS Nữ Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ bảy
Nguyễn Đức Thuận
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy
Nguyễn Đức Thuận
ThS BS Nam U gan Sáng thứ bảy
Văn Thị Bích Thủy
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ tư
Nguyễn Thị Thu Thủy
Chiều thứ Hai khám cách tuần
ThS BS Nguyễn Sơn Lâm khám thay ngày 25.01.2018
ThS BS Nữ Nội thận Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Trần Mộng Thúy
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ tư
Vũ Thị Thúy
BS Nữ Thần kinh Sáng thứ bảy
Scroll To Top