Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Như Vinh
ThS BS Nguyễn Thị Bích Ngọc khám thay ngày 16.8.2017
ThS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
BS Nam Tiểu phẫu Chiều thứ ba
Phạm Quang Vinh
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Bùi Quang Vinh
TS BS Nam Nhi Sáng thứ bảy
Lê Thượng Vũ
ThS BS Trần Thị Thúy Tường khám thay ngày 09.8.2017 và 16.8.2017
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ tư
Vũ Hoàng Vũ
BSCKI. Lương Cao Sơn khám thay ngày 17.8.2017
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ năm
Trần Thị Nhật Vy
BSCKI Nguyễn Thị Lan khám thay ngày 03.7.2017
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ hai
Trần Thanh Vỹ
ThS BS Lê Quang Đình khám thay ngày 02.8.2017
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư
Nguyễn Thị Hương Xuân
BSCKI Bùi Thị Phương Loan khám thay ngày 11.8.2017
BS CKI Nữ Phụ khoa Chiều thứ sáu
Scroll To Top