Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Mai Phương Trang
ThS BS Nữ Tai mũi họng Chiều thứ ba
Lâm Huyền Trân
GS TS BS Phạm Kiên Hữu khám thay ngày 28.9.2017
PGS TS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm
Võ Thị Lương Trân
BSCKI. Trịnh Thị Thanh Thúy khám thay ngày 16.6.2017
BS CKI Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu
Võ Thị Lương Trân

ThS BS Quách Thanh Lâm khám thay ngày 15.6.2017
BS CKI Nữ Viêm gan Chiều thứ hai
Chiều thứ năm
Nguyễn Trần Tố Trân
Khám luân phiên cách tuần
BSCKI. Nguyễn Minh Đức khám thay ngày 21.9.2017
ThS BS Nữ Lão khoa Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Nguyễn Văn Trí
BSCKI. Nguyễn Đức Khánh khám thay ngày 16.10.2017
PGS TS BS Nam Tim mạch Sáng thứ hai
Văn Minh Trí
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ năm
Quang Văn Trí
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ năm
Quang Văn Trí
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ hai
Phan Minh Trí
BSCKI. Nguyễn Cộng Hòa khám thay ngày 19.7.2017
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Scroll To Top