Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Thượng Vũ
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ tư
Vũ Hoàng Vũ
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ năm
Trần Thị Nhật Vy
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ hai
Trần Thanh Vỹ
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư
Nguyễn Thị Hương Xuân
BSCKI Trương Ngọc Diễm Trinh khám thay ngày 28.4.2017
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Scroll To Top