Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Vũ Hoàng Vũ
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ năm
Trần Thị Nhật Vy
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ hai
Đặng Vũ Thảo Vy
BS CKI Nữ Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
Trần Thanh Vỹ
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư
Nguyễn Thị Hương Xuân
BSCKI. Trần Thị Nhật Vy khám thay ngày 24.3.2017
BSCKI Đỗ Thị Ngọc Mỹ khám thay sáng, BSCKI. Trần Thị Nhật Vy khám thay chiều ngày 31.3.2017
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Scroll To Top