Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trinh Thị Thanh Thúy
BS CKI Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ ba
Trinh Thị Thanh Thúy
BS CKI Nữ Viêm gan Chiều thứ tư
Trần Hồng Thụy
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Phan Thị Anh Thư
BS CKI Nữ Mắt Sáng thứ ba
Nguyễn Thụy Minh Thư
BS CKI Nữ Nhi Chiều thứ tư
Nguyễn Thụy Minh Thư
Khám theo hẹn qua điện thoại
BS CKI Nữ Nhi lầu 02 Chiều thứ hai
Nguyễn Thị Tố Thư
BS Nữ Phụ khoa Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
Nguyễn Thị Tố Thư
Buổi sáng khám từ 08h00-12h00; Buổi chiều khám từ 12h00-16h00
BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Nguyễn Ngọc Phương Thư
ThS BS Nữ Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ hai
Đặng Thị Huyền Thương
Khám cách tuần
BSCKI Tống Mai Trang khám thay ngày 24.01.2018
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Scroll To Top