Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Minh Triết
BS CKI Nam Nội tiết Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Trần Minh Triết
Khám cách tuần
BS CKI Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Dương Đình Triết
Chiều thứ ba khám cách tuần
ThS BS Nguyễn Ngọc Thôi khám thay ngày 13.07.2018
BS CKI Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu
Dương Đình Triết
CK Chấn thương chỉnh hình (ngày 27/4/2018)
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ sáu
Ngô Minh Triết
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
Trương Ngọc Diễm Trinh
ThS BS Nguyễn Thị Tố Thư khám thay ngày 26.06.2018
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ ba
Trương Ngọc Diễm Trinh
Khám từ 12h00-16h00
BS CKI Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ hai
Lê Thị Mỹ Trinh
Khám từ 08h00-12h00
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ hai
Nguyễn Trần Tuyết Trinh
ThS BS Nữ Tim mạch Chiều thứ năm
Văn Thế Trung
PGS TS BS Nam Da liễu Chiều thứ hai
Scroll To Top