Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Minh Triết
Khám cách tuần
ThS BS Lê Nguyễn Thùy Khanh khám thay ngày 23.11.2017
BS CKI Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Dương Đình Triết
ThS BS Nguyễn Đức Thành khám thay ngày 20.10.2017
BS CKI Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Dương Đình Triết
CK Chấn thương chỉnh hình (ngày 17/11/2017)
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ sáu
Ngô Minh Triết
ThS BS Phạm Quỳnh Nga khám thay ngày 15.11.2017
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ tư
Trương Ngọc Diễm Trinh
BSCKI. Trần Thị Nhật Vy khám thay ngày 12.12.2017
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ ba
Trương Ngọc Diễm Trinh
Khám từ 12h00-16h00
BS CKI Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ hai
Lê Thị Mỹ Trinh
Khám cách tuần
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ bảy
Lê Thị Mỹ Trinh
Khám từ 08h00-12h00
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ hai
Văn Thế Trung
TS BS Lê Thái Vân Thanh khám thay ngày 13.11.2017
TS BS Nam Da liễu Chiều thứ hai
Trần Thế Trung
ThS BS Phạm Như Hảo khám thay ngày 06.12.2017
ThS BS Nam Nội tiết Chiều thứ tư
Scroll To Top