Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lâm Quốc Trung
BS CKI Nam Hóa trị Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Nguyễn Thiện Trung
ThS BS Nam Mắt Sáng thứ hai
Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Vũ Công Trực
ThS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ bảy
Nguyễn Thị Út
TS BS Nữ Tổng quát Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Trần Nguyễn Như Uyên
ThS BS Nữ Nhi Sáng thứ ba
Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên
Khám cách tuần
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ bảy
Đỗ Văn Vân
BS CKI Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
Trương Hồ Tường Vi
ThS BS Nữ Chăm Sóc Giảm Nhẹ Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Bàng Ái Viên
Khám luân phiên cách tuần.
BSCKI Phạm Hòa Bình khám thay 30.01.2018
BS CKI Nữ Lão khoa Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Lê Tường Viễn
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ bảy
Scroll To Top