Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trương Thị Thúy Trinh
ThS BS Nữ Tổng quát Sáng thứ bảy
Văn Thế Trung
PGS TS BS Nam Da liễu Chiều thứ hai
Trần Thế Trung
ThS BS Nam Nội tiết Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
Trần Thiện Trung
ThS BS Nguyễn Phát Đạt khám thay ngày 15.11.2018
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ năm
Trần Thiện Trung
GS TS BS Nam Tổng quát Sáng thứ hai
Nguyễn Quang Trung
ThS BS Nam Viêm gan Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Nguyễn Sào Trung
Liên hệ phòng khám trước khi hẹn lịch
GS TS BS Nam Sáng thứ sáu
Võ Nguyên Trung
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ hai
Lâm Quốc Trung
BS CKI Nam Hóa trị Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Nguyễn Thiện Trung
ThS BS Nam Mắt Sáng thứ hai
Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Scroll To Top