Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Như Vinh
ThS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
BS Nam Tiểu phẫu Chiều thứ ba
Phạm Quang Vinh
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Bùi Quang Vinh
TS BS Nam Nhi Sáng thứ bảy
Lê Thượng Vũ
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ tư
Vũ Hoàng Vũ
BSCKI. Lương Cao Sơn khám thay ngày 16.11.2017
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ năm
Vũ Hoàng Vũ
CK Tim mạch (ngày 11/10 và 15/11/2017)
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ tư
Trần Thị Nhật Vy
BSCKI Đỗ Thị Ngọc Mỹ khám thay ngày 20.11.2017
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ hai
Đặng Vũ Thảo Vy
BS CKI Nữ Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ năm
Phạm Huỳnh Tường Vy
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Scroll To Top