Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lâm Quốc Trung
BS CKI Nam Hóa trị Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Nguyễn Thiện Trung
ThS BS Nam Mắt Sáng thứ hai
Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Vũ Công Trực
ThS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ bảy
Nguyễn Thị Út
TS BS Nữ Tổng quát Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Trần Nguyễn Như Uyên
ThS BS Nữ Nhi Sáng thứ sáu
Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên
Khám cách tuần
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ bảy
Võ Huy Văn
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy
Võ Huy Văn
ThS BS Nam Viêm gan Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Đỗ Văn Vân
BS CKI Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
Trương Hồ Tường Vi
ThS BS Nữ Chăm Sóc Giảm Nhẹ Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Scroll To Top