Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Tường Viễn
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ bảy
Lê Tường Viễn
CK Chấn thương chỉnh hình (ngày 05/01 và 02/02//2018)
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ sáu
Trần Thế Viện
BS CKI Nam Da liễu Chiều thứ ba
Phạm Nam Việt
ThS BS Nam Nam Khoa Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ sáu
Sáng thứ bảy
Ung Văn Việt
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy
Ung Văn Việt
CK Tiêu hóa gan mật (ngày 18/01/2018)
ThS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ năm
Mai Thanh Việt
Sáng thứ ba khám cách tháng
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Sáng thứ ba
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Đặng Quốc Việt
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ năm
Nguyễn Như Vinh
ThS BS Nam Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Chiều thứ sáu
Nguyễn Như Vinh
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ hai
Sáng thứ sáu
Scroll To Top