Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Bàng Ái Viên
Khám luân phiên cách tuần.
BS CKI Nữ Lão khoa Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Lê Tường Viễn
BS CKI Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
Lê Tường Viễn
CK Chấn thương chỉnh hình
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ sáu
Trần Thế Viện
BS CKI Nam Da liễu Sáng thứ ba
Phạm Nam Việt
ThS BS Nam Nam Khoa Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ sáu
Sáng thứ bảy
Ung Văn Việt
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy
Ung Văn Việt
CK Tiêu hóa gan mật
ThS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ năm
Mai Thanh Việt
Sáng thứ bảy khám cách tuần
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Sáng thứ bảy
Đặng Quốc Việt
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ năm
Đặng Quốc Việt
ThS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ năm
Scroll To Top