Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phạm Huỳnh Tường Vy
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Trần Thanh Vỹ
ThS BS Lê Thị Ngọc Hằng khám thay ngày 18.10.2017
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư
Nguyễn Thị Hương Xuân
ThS BS Nguyễn Vũ Hà Phúc khám thay ngày 20.10.2017
BS CKI Nữ Phụ khoa Chiều thứ sáu
Scroll To Top