Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Như Vinh
ThS BS Nam Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Nguyễn Như Vinh
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ hai
Sáng thứ sáu
Nguyễn Như Vinh
ThS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
BS Nam Tiểu phẫu Chiều thứ ba
Phạm Quang Vinh
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Bùi Quang Vinh
PGS TS BS Nam Nhi Sáng thứ bảy
Lê Thượng Vũ
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ tư
Vũ Hoàng Vũ
BSCKI Lương Cao Sơn khám thay ngày 15.11.2018
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ năm
Vũ Hoàng Vũ
CK Tim mạch
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ tư
Trần Thị Nhật Vy
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ năm
Scroll To Top