Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phan Thị Xinh
PGS TS BS Nữ Huyết học Sáng thứ tư
Nguyễn Thị Hương Xuân
BS CKI Nữ Phụ khoa Chiều thứ sáu
Nguyễn Thị Hương Xuân
Khám từ 08h00-12h00
BS CKI Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ năm
Bùi Thị Ngọc Yến
ThS BS Nguyễn Thị Thu Thủy khám thay ngày 29.11.2018
ThS BS Nữ Nội thận Chiều thứ năm
Thái Thanh Yến
Khám cách tuần
ThS BS Nữ Da liễu Chiều thứ năm
Scroll To Top