Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Thái Thanh Yến
Khám cách tuần
ThS BS Nữ Da liễu Chiều thứ năm
Thái Thanh Yến
ThS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ ba
BÙI THỊ NGỌC YẾN
ThS BS Nữ Nội thận Chiều thứ năm
Scroll To Top