Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Võ Phạm Phương Uyên
ThS BS Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ năm
Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên
Khám cách tuần
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ bảy
Nguyễn Ngọc Thanh Vân
BS Trần Đại Cường khám thay ngày 19.11.2019
ThS BS Nữ Tim mạch Chiều thứ ba
TRẦN THỊ THU VÂN
CN. Đặng Khánh An khám thay ngày 29.11.2019
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ hai
Sáng thứ sáu
ĐỖ VĂN VÂN
BS CKI Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
VÕ HUY VĂN
ThS BS Nam Viêm gan Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
VÕ HUY VĂN
Khám cách tuần
ThS BS Đặng Minh Luân khám thay ngày 23.11.2019
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy
Trương Hồ Tường Vi
ThS BS Nữ Chăm Sóc Giảm Nhẹ Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
BÀNG ÁI VIÊN
Khám luân phiên cách tuần.
BS CKI Nữ Lão khoa Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
LÊ TƯỜNG VIỄN
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy