Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN NHƯ VINH
ThS BS Nam Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Phạm Huy Vũ
ThS BS Nam Niệu học chức năng Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
VŨ HOÀNG VŨ
CK Tim mạch
ThS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ tư
VŨ HOÀNG VŨ
BSCKI Lương Cao Sơn khám thay ngày 28.5.2020
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ năm
LÊ THƯỢNG VŨ
TS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ tư
LÊ THỊ YẾN VY

ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ năm
Trần Hạnh Vy
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Chiều thứ sáu
Nguyễn Thanh Vy
Khám luân phiên cách tuần
ThS BS Nữ Lão khoa Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHẠM HUỲNH TƯỜNG VY
Chiều thứ năm khám cách tuần
ThS BS Trần Đăng Khoa khám thay ngày 28.5.2020
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
PHẠM HUỲNH TƯỜNG VY
CK Nội khớp
ThS BS Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ sáu