Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HOÀNG NGUYỄN ANH TUẤN
Chiều thứ sáu khám cách tuần
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Lý Hữu Tuấn
BS CKI Nam Ung bướu gan mật và ghép gan
Lý Hữu Tuấn
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ ba
HUỲNH MINH TUẤN
TS BS Nam Viêm gan Sáng thứ sáu
CAO NGỌC TUẤN
ThS BS Nam Viêm gan Sáng thứ năm
CAO NGỌC TUẤN
CK Tiêu hóa gan mật
ThS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
TRẦN THANH TUẤN
BSCKI Nguyễn Đức Khánh khám thay ngày 18.10.2019
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Lê Quan Anh Tuấn
CK Tiêu hóa gan mật
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ năm
Lê Quan Anh Tuấn
ThS BS Phạm Minh Hải khám thay ngày 24.10.2019
BS CKI Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ năm
Lê Quan Anh Tuấn
ThS BS Phạm Minh Hải khám thay ngày 24.10.2019
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ năm