Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Thái Thanh Yến
ThS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ ba