(17/05/2019) Thông báo chiêu sinh chương trình CE LIÊN KẾT TRƯỜNG – BỆNH VIỆN – CỘNG ĐỒNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI BỆNH VIỆN HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý người tham dự chương trình đào tạo liên tục chuyên đề: 
LIÊN KẾT TRƯỜNG – BỆNH VIỆN – CỘNG ĐỒNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI BỆNH VIỆN HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG

Xem tiếp »

Scroll To Top