(01/11/2018) Thông báo về việc tổ chức chương trình CME chuyên đề: CẬP NHẬT CAN THIỆP TỔN THƯƠNG MẠCH VÀNH THÂN CHUNG VÀ PHÂN NHÁNH

Nhằm cập nhật kiến thứ, kỹ năng chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp cùng Công ty TNHH Medtronic Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề:
CẬP NHẬT CAN THIỆP TỔN THƯƠNG MẠCH VÀNH THÂN CHUNG VÀ PHÂN NHÁNH

Xem tiếp »

(27/10/2018) Thông báo v/v tổ chức chương trình CME chuyên đề CẬP NHẬT VỀ BỆNH THẦN KINH NGOẠI BIÊN NĂM 2018: CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐA DÂY THẦN KINH & VAI TRÒ CỦA XÉT NGHIỆM DỊCH NÃO TỦY TRONG CHẨN ĐOÁN THẦN KINH HỌC

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề:
CẬP NHẬT VỀ BỆNH THẦN KINH NGOẠI BIÊN NĂM 2018 :
CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐA DÂY THẦN KINH & VAI TRÒ CỦA XÉT NGHIỆM DỊCH NÃO TỦY TRONG CHẨN ĐOÁN THẦN KINH HỌC

Xem tiếp »

Scroll To Top