Chương trình CME chuyên đề: TIÊU HÓA

Thuộc khuôn khổ của Tuần lễ Đào tạo y khoa liên tục lần 1 – năm 2015, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức chương trình CME chuyên đề TIÊU HÓA như sau:

Xem tiếp »

Chương trình CME chuyên đề: HÔ HẤP

Thuộc khuôn khổ của Tuần lễ Đào tạo y khoa liên tục lần 1 – năm 2015, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức chương trình CME chuyên đề HÔ HẤP như sau:

Xem tiếp »

Chương trình CME chuyên đề: NHÃN KHOA

Thuộc khuôn khổ của Tuần lễ Đào tạo y khoa liên tục lần 1 – năm 2015, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức chương trình CME chuyên đề NHÃN KHOA như sau:

Xem tiếp »

Scroll To Top