Tuần lễ đào tạo y khoa liên tục (CME) Bệnh viện Đại học Y Dược lần 1 - năm 2015

Riêng về lĩnh vực đào tạo y khoa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm uy tín hàng đầu trong cả nước. Nhằm đa dạng các mô hình đào tạo đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tổ chức Tuần lễ Đào tạo y khoa liên tục Bệnh viện Đại học Y Dược lần 1 – năm 2015

Xem tiếp »

Scroll To Top