Đào tạo

Bệnh viện đã phát triển đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm phù hợp với từng nhóm đối tượng, trở thành một hệ thống đào tạo huấn luyện mang tính bắt buộc, có cập nhật, có chu kỳ, có phân cấp.

Xem tiếp »

(27/10/2018) Thông báo v/v tổ chức chương trình CME chuyên đề CẬP NHẬT VỀ BỆNH THẦN KINH NGOẠI BIÊN NĂM 2018: CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐA DÂY THẦN KINH & VAI TRÒ CỦA XÉT NGHIỆM DỊCH NÃO TỦY TRONG CHẨN ĐOÁN THẦN KINH HỌC

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề:
CẬP NHẬT VỀ BỆNH THẦN KINH NGOẠI BIÊN NĂM 2018 :
CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐA DÂY THẦN KINH & VAI TRÒ CỦA XÉT NGHIỆM DỊCH NÃO TỦY TRONG CHẨN ĐOÁN THẦN KINH HỌC

Xem tiếp »

Scroll To Top