Đào tạo

Bệnh viện đã phát triển đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm phù hợp với từng nhóm đối tượng, trở thành một hệ thống đào tạo huấn luyện mang tính bắt buộc, có cập nhật, có chu kỳ, có phân cấp.

Xem tiếp »

Chương trình CME: Cập nhật kiến thức nội soi điều trị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày – tá tràng và do tăng áp lực tĩnh mạch cửa

Thuộc khuôn khổ của Tuần lễ Đào tạo y khoa liên tục lần 1 – năm 2015, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức chương trình CME chuyên đề “Cập nhật kiến thức nội soi điều trị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày – tá tràng và do tăng áp lực tĩnh mạch cửa” như sau:

Xem tiếp »

Chương trình CME chuyên đề: NỘI TIẾT

Trong khuôn khổ của Tuần lễ Đào tạo y khoa liên tục lần 1 – năm 2015, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức chương trình CME chuyên đề: NỘI TIẾT

Xem tiếp »

Scroll To Top