Đào tạo

Bệnh viện đã phát triển đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm phù hợp với từng nhóm đối tượng, trở thành một hệ thống đào tạo huấn luyện mang tính bắt buộc, có cập nhật, có chu kỳ, có phân cấp.

Xem tiếp »

Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh

Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò và tầm quan trọng về quản lý chất lượng cho đội ngũ cán bộ - viên chức làm công tác quản lý tại các cơ sở y tế, bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp cùng Bộ Y tế tổ chức hội thảo chuyên đề: “Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh”

Xem tiếp »

Scroll To Top