Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Dũng
BS CKI Nam Phổi Chiều thứ năm
Hồ Xuân Dũng
BSCKI Trần Ngọc Lĩnh khám thay ngày 7.11.2019
BS CKII Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ năm
Phụ trách phòng khám
LÊ TIẾN DŨNG
PGS TS BS Nam Phổi Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
LÊ TIẾN DŨNG
PGS TS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ tư
LÊ TIẾN DŨNG
CK Hô hấp
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ ba
BÙI THẾ DŨNG
CK Tim mạch
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
BÙI THẾ DŨNG
ThS BS Nguyễn Đình Sơn Ngọc khám thay ngày 18.11.2019
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ hai
Nguyễn Hữu Dũng
TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
TỪ THÀNH TRÍ DŨNG
TS BS Nam Nam Khoa Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
TỪ THÀNH TRÍ DŨNG
CK Nam khoa
TS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ năm