Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ THỊ MỸ DUNG
Khám nội tiêu hóa
Đóng bàn khám
TS BS Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ ba
TRẦN MỸ DUNG
BS CKII Nữ Thần kinh Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
LÊ THỊ KIỀU DUNG
Chiều khám từ 12h00-16h00
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ tư
Nguyễn Dũng
BS CKI Nam Phổi Chiều thứ năm
Hồ Xuân Dũng
BS CKII Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ năm
Phụ trách phòng khám
LÊ TIẾN DŨNG
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu
LÊ TIẾN DŨNG
CK Hô hấp
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ ba
BÙI THẾ DŨNG
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ hai
Nguyễn Hữu Dũng
TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ ba
NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG
ThS BS Nam Tổng quát Sáng thứ bảy