Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Hồ Xuân Dũng
BS CKII Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ năm
Phụ trách phòng khám
LÊ TIẾN DŨNG
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu
BÙI THẾ DŨNG
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ hai
Nguyễn Hữu Dũng
TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
TỪ THÀNH TRÍ DŨNG
TS BS Nam Nam Khoa Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
TỪ THÀNH TRÍ DŨNG
CK Nam khoa
TS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ năm
NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG
BSCKI Lâm Tấn Huy khám thay ngày 16.5.2020
ThS BS Nam Tổng quát Sáng thứ bảy
NGUYỄN THÁI THÙY DƯƠNG
BS Nữ Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ ba
Chiều thứ sáu
NGUYỄN QUANG THÁI DƯƠNG
BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ tư
NGUYỄN QUANG THÁI DƯƠNG
BS Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu