Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THÁI THÙY DƯƠNG
BS CKI Nữ Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
NGUYỄN QUANG THÁI DƯƠNG
BS Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
NGUYỄN QUANG THÁI DƯƠNG
BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ năm
DƯƠNG ĐÌNH DUY
BS CKI Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
PHẠM LÊ DUY
ThS BS Trần Thiên Tài khám thay ngày 09.06.2021
TS BS Nam Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
TRẦN CÔNG DUY
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ sáu
TRẦN HƯƠNG GIANG
Sáng thứ Ba khám từ 09h00-12h00
TS BS Nữ Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu
Lê Phạm Thu Hà
ThS BS Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ tư
NGUYỄN THỊ DIỄM HÀ
BS CKI Nữ Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
VĂN THỊ HẢI HÀ
Đóng phòng khám
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ ba
Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu