Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG
ThS BS Nam Tổng quát Sáng thứ bảy
NGUYỄN THÁI THÙY DƯƠNG
BSCK2 Vũ Hữu Thịnh khám thay ngày 19.11.2019
BS Nữ Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
NGUYỄN QUANG THÁI DƯƠNG
ThS BS Đặng Quốc Việt khám thay ngày 20.11.2019
BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ tư
NGUYỄN QUANG THÁI DƯƠNG
BS Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
PHẠM LÊ DUY
BS Trần Thiên Tài khám thay ngày 8.11.2019
TS BS Nam Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu
TRẦN CÔNG DUY
ThS BS Nguyễn Trần Tuyết Trinh khám thay ngày 22.11.2019
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ sáu
BÙI THỊ HẠNH DUYÊN
ThS BS Nữ Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ hai
TRẦN HƯƠNG GIANG
Sáng thứ Ba khám từ 09h00
TS BS Nữ Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu
TRẦN HƯƠNG GIANG
CK Vú
TS BS Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ năm
NGUYỄN THỊ DIỄM HÀ
BS CKI Nữ Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm