Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VĂN THỊ HẢI HÀ
CK Tai Mũi Họng
ThS BS Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ hai
TRỊNH THỊ BÍCH HÀ
Khám luân phiên cách tuần.
ThS BS Nữ Lão khoa Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
HỨA THỊ NGỌC HÀ
Sáng thứ ba khám từ 06h30-09h00
GS TS BS Nữ Sáng thứ hai
Sáng thứ ba
ĐỖ HỒNG HẢI
CK Ngoại thần kinh
ThS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ tư
ĐỖ HỒNG HẢI
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ tư
NGUYỄN VIẾT HẢI
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ ba
NGUYỄN HIỀN HẢI
BS Nam Tổng quát Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
NGUYỄN VĂN HẢI
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
NGUYỄN VĂN HẢI
PGS TS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ tư
DƯƠNG VĂN HẢI
Đóng bàn khám
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu