Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VĂN THỊ HẢI HÀ
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ ba
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
VĂN THỊ HẢI HÀ
CK Tai Mũi Họng
ThS BS Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ hai
TRỊNH THỊ BÍCH HÀ
Khám luân phiên cách tuần.
BS CKI Nữ Lão khoa Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
HỨA THỊ NGỌC HÀ
GS TS BS Nữ Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ ba
ĐỖ HỒNG HẢI
CK Ngoại thần kinh
ThS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ sáu
NGUYỄN VIẾT HẢI
ThS BS Trần Đức Huy khám thay ngày 12.11.2019
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ ba
NGUYỄN HIỀN HẢI
BS Nam Tổng quát Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
NGUYỄN VĂN HẢI
BSCKI Lê Tiến Đạt khám thay ngày 13.11.2019
PGS TS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ tư
NGUYỄN VĂN HẢI
BSCKI Lê Tiến Đạt khám thay ngày 13.11.2019
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
DƯƠNG VĂN HẢI
TS BS Võ Duy Long khám thay ngày 15.11.2019
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu