Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
ĐỖ HỒNG HẢI
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ tư
NGUYỄN VIẾT HẢI
BSCKI. Trần Xuân Hùng khám thay ngày 5.5.2020
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ ba
NGUYỄN HIỀN HẢI
BS Nam Tổng quát Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
NGUYỄN VĂN HẢI
PGS TS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ ba
NGUYỄN VĂN HẢI
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ ba
DƯƠNG VĂN HẢI
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu
PHẠM MINH HẢI
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ ba
Chiều thứ sáu
PHẠM MINH HẢI
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ năm
ĐỖ TRỌNG HẢI
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
NGÔ NGUYỄN THU HẰNG
ThS BS Nữ Mắt Chiều thứ tư