Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN VĂN HẢI
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
NGUYỄN VĂN HẢI
PGS TS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ tư
DƯƠNG VĂN HẢI
Đóng bàn khám
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu
PHẠM MINH HẢI
Đóng bàn khám
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ năm
ĐỖ TRỌNG HẢI
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ hai
CAO NGỌC MAI HÂN
Khám từ 09h00-12h00
Đóng bàn khám
ThS BS Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
NGÔ NGUYỄN THU HẰNG
ThS BS Nữ Mắt Chiều thứ hai
LÊ THỊ THÚY HẰNG
ThS BS Nữ Viêm gan Chiều thứ ba
TRẦN MINH TRÚC HẰNG
BS CKII Nữ Phổi Sáng thứ ba
Bùi Thị Vạn Hạnh
Thứ bảy khám cách 02 tuần
ThS BS Nữ Huyết học Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy