Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGÔ THỊ TUYẾT HẠNH
TS BS Nữ Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
HOÀNG ĐÌNH HỮU HẠNH
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Sáng thứ hai
Sáng thứ sáu
HOÀNG ĐÌNH HỮU HẠNH
ThS BS Nam Hậu Covid-19 Sáng thứ tư
Chiều thứ sáu
PHẠM NHƯ HẢO

ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ bảy
NGUYỄN VĂN HẢO
Đóng phòng khám
TS BS Nam Y học gia đình Chiều thứ sáu
NGUYỄN VĂN HẢO
Đóng phòng khám
TS BS Nam Viêm gan Sáng thứ bảy
PHẠM THỊ HẢO
ThS BS Nữ Viêm gan Sáng thứ ba
PHẠM THỊ HẢO
ThS BS Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
PHẠM THỊ HẢO
ThS BS Nữ PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ hai
NGUYỄN VIẾT HẬU
BS CKII Nam Tổng quát Sáng thứ ba
Chiều thứ ba