Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THỊ HẬU
Đóng bàn khám
TS BS Nữ Tim mạch Chiều thứ hai
VÕ ĐĂNG THANH HIÊN
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Chiều thứ sáu
NGUYỄN THANH HIỀN
Đóng bàn khám
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ bảy
TRẦN THANH HIỀN
BS CKI Nữ Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Phụ trách phòng khám
HỒNG VĂN HIỆP
ThS BS Nam Mắt Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
PHAN THANH HIẾU
BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
TRẦN TRUNG HIẾU
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy
NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU

TS BS Nam Thần kinh Sáng thứ tư
Chiều thứ sáu
NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU
Bệnh thần kinh cơ - Khám cách tuần
TS BS Nam Chuyên gia thần kinh Chiều thứ ba
NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU
CK Thần kinh Nhi
TS BS Nam Nhi - Tiêm ngừa Chiều thứ sáu