Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Tiết niệu Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Lý Hoàng Anh
BS trẻ em
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ hai
NGUYỄN TUẤN ANH
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ tư
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
Chiều thứ 4 khám cách tuần, Sáng thứ năm cách tuần từ 9h-12h
ThS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
NGUYỄN VŨ TUẤN ANH
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ năm
Lê Vi Anh
Sáng thứ Tư khám cách tuần
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
Lê Vi Anh
Khám cách tuần
BS CKI Nữ Da liễu Sáng thứ tư
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
BS Trần Đại Cường khám thay ngày 17.05.2022
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba
PHẠM THỊ LAN ANH
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm
NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm