Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN VŨ TUẤN ANH
BSCKI. Ngô Hoàng Minh Thiện khám thay ngày 15.11.2019
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ sáu
Lê Vi Anh
CK Da liễu - Thẩm mỹ da
BS CKI Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ ba
Lê Vi Anh
BS Trần Ngọc Khánh Nam thay ngày 06.12.2019
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba
PHẠM THỊ LAN ANH
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm
NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
VÕ TUẤN ANH
BS Đào Anh Quốc khám thay ngày 06.12.2019
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ sáu
NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
CHU LAN ANH
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba