Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Tiết niệu Sáng thứ hai
NGUYỄN TUẤN ANH
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ tư
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
Thứ bảy khám cách tuần
ThS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
NGUYỄN VŨ TUẤN ANH
ThS BS Trần Đức Huy khám thay ngày 28.8.2020
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ sáu
Lê Vi Anh
CK Da liễu - Thẩm mỹ da
BS Trần Ngọc Khánh Nam khám thay ngày 18.8.2020
BS CKI Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ ba
Lê Vi Anh
BS Trần Ngọc Khánh Nam khám thay ngày 23.9.2020
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
BS Trần Đại Cường khám thay ngày 11.8.2020
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba
PHẠM THỊ LAN ANH
BS Nguyễn Thị Thanh Nhàn khám thay ngày 23.7.2020
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm
NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
VÕ TUẤN ANH
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ ba
Chiều thứ ba