Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Niệu học chức năng Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Tiết niệu Sáng thứ năm
NGUYỄN VŨ TUẤN ANH
ThS BS Trần Đức Huy khám thay ngày 11.10.2019
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ sáu
Lê Vi Anh
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Lê Vi Anh
CK Da liễu - Thẩm mỹ da
BS CKI Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ ba
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba
PHẠM THỊ LAN ANH
BS Nguyễn Thị Thanh Nhàn khám thay ngày 29.8.2019
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm
NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
VÕ TUẤN ANH
ThS BS Phạm Trần Việt Chương khám thay ngày 11.10.2019
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ sáu
TĂNG HÀ NAM ANH
TS BS Nam Xương khớp