Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN TUẤN ANH
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ tư
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
Chiều thứ sáu khám cách tuần
ThS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
NGUYỄN VŨ TUẤN ANH
ThS BS Trần Đức Huy khám thay ngày 4.6.2021
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ năm
Lê Vi Anh
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
Lê Vi Anh
Khám cách tuần
BS CKI Nữ Da liễu Sáng thứ tư
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba
PHẠM THỊ LAN ANH
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm
NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
Đóng bàn khám
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ năm
CHU LAN ANH
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm