Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
ThS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ ba
NGUYỄN VŨ TUẤN ANH
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ sáu
Lê Vi Anh
BS Trần Hạnh Vy khám thay ngày 29.5.2020
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba
PHẠM THỊ LAN ANH
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm
NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
VÕ TUẤN ANH
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ sáu
NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
CHU LAN ANH
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba