Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ NGỌC QUYÊN
ThS BS Nguyễn Ngọc Thôi khám thay ngày 10.8.2020
TS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ hai
LÊ VIẾT SƠN
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
HOÀNG ĐỨC THÁI
ThS BS Lê Tường Viễn khám thay ngày 3.8.2020
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
VŨ XUÂN THÀNH
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ bảy
NGUYỄN ĐỨC THÀNH
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
CAO THỈ
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
NGUYỄN PHÚC THỊNH
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu
NGUYỄN NGỌC THÔI
Chiều thứ sáu khám cách tuần
ThS BS Dương Đình Triết khám thay buổi sáng ngày 10.7.2020
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
VÕ THÀNH TOÀN
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
DƯƠNG ĐÌNH TRIẾT
Chiều thứ Ba khám cách tuần
ThS BS Nguyễn Ngọc Thôi khám thay ngày 7.7.2020
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ năm