Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ ba
NGUYỄN THỊ THU BA
PGS TS BS Nữ Phổi Sáng thứ hai
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ tư
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ bảy
LÊ HOÀNG BẢO
BS CKI Nam Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
NGUYỄN VIỆT BÌNH
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Chiều thứ tư
PHẠM THANH BÌNH
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ năm
VÕ HIẾU BÌNH
ThS BS Nguyễn Văn Thành khám thay ngày 14.6.2021
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Chiều thứ hai
NGÔ THANH BÌNH
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ bảy