Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ ba
NGUYỄN THỊ THU BA
PGS TS BS Nữ Phổi Sáng thứ hai
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ tư
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Phạm Thanh Bình khám thay ngày 30.11.2019
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ bảy
LÊ HOÀNG BẢO
BS CKI Nam Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
PHẠM THANH BÌNH
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ sáu
HUỲNH THANH BÌNH
ThS BS Nam Viêm gan Sáng thứ hai
VÕ HIẾU BÌNH
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Chiều thứ hai
NGÔ THANH BÌNH
BSCKI Nguyễn Dũng khám thay ngày 9.11.2019
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ bảy
PHẠM HÒA BÌNH
Khám luân phiên cách tuần.
BS Trịnh Thị Bích Hà khám thay ngày 06.12.2019
ThS BS Nam Lão khoa Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu