Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ ba
NGUYỄN THỊ THU BA
PGS TS BS Nữ Phổi Sáng thứ hai
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ tư
HUỲNH QUỐC BẢO
BS Nguyễn Đức Vũ khám thay ngày 11.7.2020
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ bảy
LÊ HOÀNG BẢO
BS CKI Nam Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
PHẠM THANH BÌNH
ThS BS Nguyễn Thanh Lâm khám thay ngày 31.7.2020
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ sáu
HUỲNH THANH BÌNH
ThS BS Nam Viêm gan Sáng thứ hai
VÕ HIẾU BÌNH
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Chiều thứ hai