Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
CHU LAN ANH
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm
Nguyễn Ngọc Lan Anh
BS CKI Nữ Nội thận
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ ba
NGUYỄN THỊ THU BA
PGS TS BS Nữ Phổi Sáng thứ hai
NGUYỄN QUỐC BẢO
Khám cách tuần
BS CKII Nam Ung Bướu
HUỲNH QUỐC BẢO
BS Phạm Thanh Bình khám thay ngày 25.9.2019
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ tư
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ bảy
LÊ HOÀNG BẢO
ThS BS Trần Thị Thùy Dung khám thay ngày 1.10.2019
BS CKI Nam Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ ba