Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
CHU LAN ANH
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
ThS BS Đỗ Hồng Hải khám thay ngày 13.10.2020
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ ba
NGUYỄN THỊ THU BA
PGS TS BS Nữ Phổi Sáng thứ hai
HỒ TẤT BẰNG
Khám từ 08h00-11h30
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ bảy
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ tư
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ bảy
LÊ HOÀNG BẢO
BS CKI Nam Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
PHẠM THANH BÌNH
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ năm
HUỲNH THANH BÌNH
ThS BS Nam Viêm gan Sáng thứ hai