Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM HÒA BÌNH
Khám luân phiên cách tuần.
BSCKII Bàng Ái Viên khám thay ngày 09.04.2021
ThS BS Nam Lão khoa Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
TRƯƠNG QUANG BÌNH
Đóng phòng khám
GS TS BS Nam Tim mạch Sáng thứ tư
DIỆP THỊ THANH BÌNH
BS Trần Văn Lượng khám thay ngày 09.04.2021
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ hai
PHẠM NGỌC CHẤT
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ sáu
LÊ MINH CHÂU
Khám cách tuần
ThS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ sáu
PHẠM THỊ MINH CHÂU
ThS Bs Bùi Xuân Mạnh khám thay ngày 10.04.2021
BS Nữ Tâm Thần kinh Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
NGUYỄN HỒNG CHÂU
Khám cách tuần
ThS BS Nam Phụ khoa Sáng thứ hai
Huỳnh Hồng Châu
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ bảy
LÊ THỊ KIM CHI
BS CKII Nữ Phổi Chiều thứ tư