Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGÔ THANH BÌNH
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ bảy
PHẠM HÒA BÌNH
Khám luân phiên cách tuần.
BSCKI Trịnh Thị Bích Hà khám thay ngày 24.4.2020
ThS BS Nam Lão khoa Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
TRƯƠNG QUANG BÌNH
GS TS BS Nam Tim mạch Sáng thứ tư
DIỆP THỊ THANH BÌNH
BSCKI Nguyễn Thành Thuận khám thay ngày 16.7.2020 và ThS BS Đinh Ngô Tất Thắng khám thay ngày 17.7.2020
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ hai
PHẠM NGỌC CHẤT
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ sáu
PHẠM THỊ MINH CHÂU
BS Nữ Tâm Thần kinh Chiều thứ hai
Sáng thứ sáu
NGUYỄN HỒNG CHÂU
Khám cách tuần
ThS BS Nam Phụ khoa Sáng thứ sáu
Huỳnh Hồng Châu
BS Trịnh Minh Tùng khám thay ngày 19.9.2020
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ bảy
LÊ NGUYỄN UYÊN CHI
TS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ bảy