Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM THANH BÌNH
BS Huỳnh Quốc Bảo khám thay ngày 30.8.2019
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ sáu
HUỲNH THANH BÌNH
ThS BS Nam Viêm gan Sáng thứ hai
VÕ HIẾU BÌNH
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Chiều thứ hai
NGÔ THANH BÌNH
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ bảy
PHẠM HÒA BÌNH
Khám luân phiên cách tuần.
ThS BS Nam Lão khoa Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
TRƯƠNG QUANG BÌNH
BSCKI Lương Cao Sơn khám thay ngày 18.9.2019
PGS TS BS Nam Tim mạch Sáng thứ tư
DIỆP THỊ THANH BÌNH
BS Trần Văn Lượng khám thay ngày 17.10.2019
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ hai
TRẦN CÔNG CHÁNH
BS CKII Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
PHẠM NGỌC CHẤT
ThS BS Chu Lan Anh khám thay ngày 27.9.2019
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ sáu