Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ HIẾU BÌNH
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Chiều thứ hai
NGÔ THANH BÌNH
Bs Nguyễn Thị Thu Ba khám thay ngày 02.01.2021
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ bảy
PHẠM HÒA BÌNH
Khám luân phiên cách tuần.
ThS BS Nam Lão khoa Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
TRƯƠNG QUANG BÌNH
BSCKI Lương Cao Sơn khám thay từ 06h30-08h30 và ThS BS Nguyễn Công Thành khám thay từ 08h30-12h00 ngày 2.12.2020
GS TS BS Nam Tim mạch Sáng thứ tư
DIỆP THỊ THANH BÌNH
ThS BS Trần Thị Thùy Dung khám thay ngày 3.12.2020
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ hai
PHẠM NGỌC CHẤT
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ sáu
PHẠM THỊ MINH CHÂU
BS Bùi Xuân Mạnh khám thay ngày 28.11.2020
BS Nữ Tâm Thần kinh Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
NGUYỄN HỒNG CHÂU
Khám cách tuần
ThS BS Nam Phụ khoa Sáng thứ sáu
Huỳnh Hồng Châu
ThS BS Đặng Lê Phương khám thay ngày 30.01.2021
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ bảy