Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ NGUYỄN UYÊN CHI
ThS BS Bùi Thế Hưng khám thay ngày 15.04.2021
TS BS Nữ Tai mũi họng Chiều thứ năm
HOÀNG KHÁNH CHI
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
NGUYỄN ĐỨC CHỈNH
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ tư
HỒ NGUYỄN THANH CHƠN
TS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ ba
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
PHẠM TRẦN VIỆT CHƯƠNG
BS CKI Vũ Tam Thiện khám thay ngày 29.04.2021
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
LÊ CHÂU HOÀNG QUỐC CHƯƠNG
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Sáng thứ hai
Chiều thứ sáu
LÊ CHÂU HOÀNG QUỐC CHƯƠNG
Đóng bàn khám
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ hai
Nguyễn Thị Hồng Chuyên
Bs Tạ Quốc Hưng khám thay ngày 24.5.2021
TS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ hai
ĐỖ ĐÌNH CÔNG
Khám từ 06h30-10h30
Đóng bàn khám
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy
VŨ BÁ CƯƠNG
Đóng bàn khám
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu