Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM THỊ MINH CHÂU
Bs Bùi Xuân Mạnh khám thay ngày 17.05.2022
BS Nữ Tâm Thần kinh Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Huỳnh Hồng Châu
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ bảy
LÊ THỊ KIM CHI
BS CKII Nữ Phổi Chiều thứ tư
DƯƠNG PHƯƠNG CHI
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ sáu
LÊ NGUYỄN UYÊN CHI
TS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ bảy
HOÀNG KHÁNH CHI
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
NGUYỄN ĐỨC CHỈNH
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ tư
HỒ NGUYỄN THANH CHƠN
TS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ hai
Sáng thứ ba
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Nguyễn Đình Chương
ThS BS Nam Viêm gan Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
PHẠM TRẦN VIỆT CHƯƠNG
BS người lớn
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu