Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM THỊ MINH CHÂU
ThS BS Nguyễn Thi Phú khám thay ngày 20.9.2019
BS Nữ Tâm Thần kinh Chiều thứ hai
Sáng thứ sáu
NGUYỄN HỒNG CHÂU
Khám cách tuần
ThS BS Nam Phụ khoa Sáng thứ sáu
Huỳnh Hồng Châu
ThS BS Đỗ Hồng Hải khám thay ngày 19.10.2019
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ bảy
TRỊNH THỊ MINH CHÂU
Khám từ 14h30-16h30
BS CKII Nữ Y học hạt nhân
HOÀNG KHÁNH CHI
BS Trần Văn Lượng khám thay ngày 23.10.2019
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
NGUYỄN THỊ LIÊN CHI
BS CKI Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ năm
NGUYỄN ĐỨC CHỈNH
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ tư
HỒ NGUYỄN THANH CHƠN
TS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Nguyễn Hữu Chung
CK Tiêu hóa gan mật
ThS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa)
PHẠM TRẦN VIỆT CHƯƠNG
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ năm
Chiều thứ năm