Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN ĐỨC CHỈNH
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ tư
HỒ NGUYỄN THANH CHƠN
TS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ ba
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
PHẠM TRẦN VIỆT CHƯƠNG
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
LÊ CHÂU HOÀNG QUỐC CHƯƠNG
Nghỉ khám ngày 30.3.2020, ngày 13.4.2020 và ngày 27.4.2020
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ hai
LÊ CHÂU HOÀNG QUỐC CHƯƠNG
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu
Nguyễn Thị Hồng Chuyên
TS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ hai
ĐỖ ĐÌNH CÔNG
Nghỉ khám đến hết ngày 30.4.2020
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy
VŨ BÁ CƯƠNG
Nghỉ khám ngày 03.4.2020 và ngày 17.4.2020
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
TRẦN ĐẠI CƯỜNG
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ tư
LÂM THẢO CƯỜNG
ThS BS Trần Minh Bảo Luân khám thay ngày 22.1.2020
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư