Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VŨ BÁ CƯƠNG
ThS BS Trần Nguyễn Phương khám thay ngày 23.10.2020
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
TRẦN ĐẠI CƯỜNG
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ hai
LÂM THẢO CƯỜNG
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư
TRẦN TRIỆU QUỐC CƯỜNG
BS CKI Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
LÊ VĂN CƯỜNG
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ hai
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Sáng thứ bảy
Huỳnh Quang Đại
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHẠM NGỌC ĐAN
ThS BS Nguyễn Đình Sơn Ngọc khám thay ngày 24.11.2020
ThS BS Nữ Tim mạch Chiều thứ ba
LÊ TIẾN ĐẠT
BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ tư