Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ CHÂU HOÀNG QUỐC CHƯƠNG
BCSK2 Võ Thị Mỹ Ngọc khám thay ngày 11.10.2019
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
LÊ CHÂU HOÀNG QUỐC CHƯƠNG
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ hai
Nguyễn Thị Hồng Chuyên
TS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ hai
ĐỖ ĐÌNH CÔNG
ThS BS Trần Đức Huy khám thay ngày 12.10.2019
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy
VŨ BÁ CƯƠNG
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
TRẦN ĐẠI CƯỜNG
ThS BS Trần Công Duy khám thay ngày 14.10.2019
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ hai
LÂM THẢO CƯỜNG
ThS BS Văn Minh Trí khám thay ngày 23.10.2019
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư
TRẦN CAO CƯỜNG
ThS BS Nguyễn Công Thành khám thay ngày 03.9.2019
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ ba
TRIỆU QUỐC CƯỜNG
BS CKI Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
LÊ VĂN CƯỜNG
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư