Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ CHÂU HOÀNG QUỐC CHƯƠNG
ThS BS Dương Phước Hưng khám thay ngày 27.03.2022
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Sáng thứ hai
LÊ CHÂU HOÀNG QUỐC CHƯƠNG
ThS BS Dương Phước Hưng khám thay ngày 27.03.2022
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ hai
Nguyễn Thị Hồng Chuyên
TS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ hai
ĐỖ ĐÌNH CÔNG
Khám từ 06h30-10h30
BS Ngô Hoàng Minh Thiện khám thay ngày 14.05.2022
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy
VŨ BÁ CƯƠNG

ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
TRẦN ĐẠI CƯỜNG
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ hai
LÂM THẢO CƯỜNG
Bs Hồ Tất Bằng khám thay buổi sáng và Bs Nguyễn Minh Tấn khám thay buổi chiều ngày 13.05.2022
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
TRẦN CAO CƯỜNG
BS Nguyễn Minh Kha khám thay ngày 26.04.2022
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ ba
TRẦN TRIỆU QUỐC CƯỜNG
BS CKI Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
LÊ VĂN CƯỜNG
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư