Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lương Văn Đến
Khám ngày 20.4.2020 và ngày 27.4.2020
BS CKI Nam Y học gia đình Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Lương Văn Đến
BS CKI Nam Chăm Sóc Giảm Nhẹ Chiều thứ năm
Huỳnh Ngọc Diễm
BS CKI Nữ Nội tiết Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
DƯƠNG PHỦ TRIẾT DIỄM
Khám từ 13h30-16h30
BS CKII Nữ Y học hạt nhân Chiều thứ hai
Chiều thứ năm
LÊ NGUYỄN XUÂN ĐIỀN
BS Trần Minh Hoàng khám thay ngày 03.3.2020
ThS BS Nam Nội thận Sáng thứ ba
NGÔ CAO NGỌC ĐIỆP
PGS TS BS Lâm Vĩnh Niên khám thay ngày 03.4.2020 và ngày 06.04.2020
BS CKI Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
LÊ QUANG ĐÌNH
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ hai
Chiều thứ tư
VÕ QUANG ĐỈNH
ThS BS Nam Da liễu Sáng thứ ba
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
Nghỉ khám đến hết ngày 30.4.2020
BS CKI Nữ Viêm gan Chiều thứ năm
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
Ths BS Nguyễn Vũ Tuấn Anh khám thay ngày 27.03.2020
BS CKI Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu