Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ TIẾN ĐẠT
BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
LÊ TIẾN ĐẠT
BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ tư
NGUYỄN PHÁT ĐẠT
BSCKI Nguyễn Cộng Hòa khám thay ngày 11.11.2020
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
HUỲNH TẤN ĐẠT
TS BS Nam Nội tiết Sáng thứ ba
Lương Văn Đến
BS CKI Nam Chăm Sóc Giảm Nhẹ Chiều thứ năm
Lương Văn Đến
Khám cách tuần
ThS BS Phan Chung Thùy Lynh khám thay ngày 11.1.2021
BS CKI Nam Y học gia đình Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Huỳnh Ngọc Diễm
BS Đinh Ngô Tất Thắng khám thay ngày 24.02.2021
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
Phụ trách phòng khám
DƯƠNG PHỦ TRIẾT DIỄM
Buổi chiều khám từ 13h30-16h30
BSCKI Nguyễn Minh Đức khám thay ngày 8.10.2020
BS CKII Nữ Y học hạt nhân Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
LÊ NGUYỄN XUÂN ĐIỀN
ThS BS Nam Nội thận Sáng thứ ba
TRIỆU NGỌC DIỆP
BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ sáu