Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ TIẾN ĐẠT
BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ tư
NGUYỄN PHÁT ĐẠT
ThS BS Ung Văn Việt khám thay ngày 9.9.2020
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
HUỲNH TẤN ĐẠT
TS BS Nam Nội tiết Sáng thứ ba
Lương Văn Đến
BS CKI Nam Chăm Sóc Giảm Nhẹ Chiều thứ năm
Lương Văn Đến
Khám cách tuần
BSCKII Trần Thảo Tuyết Tâm khám thay ngày 27.7.2020
BS CKI Nam Y học gia đình Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Huỳnh Ngọc Diễm
ThS BS Trần Thị Thùy Dung khám thay ngày 18.7.2020
BS CKI Nữ Nội tiết Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
DƯƠNG PHỦ TRIẾT DIỄM
Khám từ 13h30-16h30
BS CKII Nữ Y học hạt nhân Chiều thứ hai
Chiều thứ năm
LÊ NGUYỄN XUÂN ĐIỀN
ThS BS Nam Nội thận Sáng thứ ba
NGÔ CAO NGỌC ĐIỆP
BS Nguyễn Thị Thanh Nhàn khám thay ngày 4.9.2020
BS CKI Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
LÊ QUANG ĐÌNH
ThS BS Đào Duy Phương khám thay ngày 15.4.2020
ThS BS Trần Minh Bảo Luân khám thay ngày 20.4.2020
ThS BS Nguyễn Minh Tấn khám thay ngày 22.4.2020
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ hai
Chiều thứ tư