Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Huỳnh Quang Đại
ThS BS Võ Kim Tuyến khám thay ngày 11.9.2019
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHẠM NGỌC ĐAN
BS CKI Trần Cao Cường khám thay ngày 18.10.2019
ThS BS Nữ Tim mạch Sáng thứ sáu
PHAN THỊ HỒNG ĐÁNG
BS Phạm Hoàng Quân khám thay ngày 12.8.2019
ThS BS Nữ Ung Bướu Sáng thứ hai
LƯƠNG HỮU ĐĂNG
BS CKI Nam Tai mũi họng
LƯƠNG HỮU ĐĂNG
BS CKI Nam Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Chiều thứ tư
LÊ TIẾN ĐẠT
BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ ba
LÊ TIẾN ĐẠT
BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ ba
NGUYỄN PHÁT ĐẠT
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 2.10.2019
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
NGUYỄN PHÁT ĐẠT
ThS BS Nam Tiểu phẫu
HUỲNH TẤN ĐẠT
ThS BS Phạm Như Hảo khám thay ngày 17.9.2019
ThS BS Nam Nội tiết Sáng thứ ba