Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Sáng thứ bảy
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ hai
Huỳnh Quang Đại
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHẠM NGỌC ĐAN
ThS BS Nữ Tim mạch Chiều thứ ba
PHAN THỊ HỒNG ĐÁNG
ThS BS Nữ Ung Bướu Sáng thứ bảy
LƯƠNG HỮU ĐĂNG
BS CKI Nam Tai mũi họng Chiều thứ sáu
LÊ TIẾN ĐẠT
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ ba
LÊ TIẾN ĐẠT
BS CKI Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ ba
NGUYỄN PHÁT ĐẠT
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
HUỲNH TẤN ĐẠT
TS BS Nam Nội tiết Sáng thứ ba