Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ QUANG ĐÌNH
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
VÕ QUANG ĐỈNH
ThS BS Nam Da liễu Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
Nguyễn Hoàng Định
Khám đến 09h00
PGS TS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
Khám nội tiêu hóa
BS Hà Trúc Nhượng khám thay ngày 23.10.2020
BS CKI Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
BSCKI Võ Thị Lương Trân khám thay ngày 22.10.2020
BS CKI Nữ Viêm gan Chiều thứ năm
NGUYỄN MẠNH ĐÔN
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Sáng thứ bảy
NGUYỄN MINH ĐỨC
Khám cách tuần
BS CKI Nam Lão khoa Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
TRẦN NGỌC HỮU ĐỨC
ThS BS Bùi Đăng Khoa khám thay ngày 28.11.2020
BS CKI Nam Nội Cơ Xương Khớp Sáng thứ bảy
LA MINH ĐỨC
Nghỉ khám đến hết tháng 02/2021
BSCKI. Ngô Hoàng Minh Thiện khám thay đến tháng 2/2021
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ năm
Nguyễn Minh Đức
Buổi chiều khám từ 13h30-16h30
BS CKI Nam Y học hạt nhân Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy