Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lương Văn Đến
ThS BS Trương Hồ Tường Vi khám thay ngày 27.9.2019
BS CKI Nam Chăm Sóc Giảm Nhẹ Chiều thứ sáu
Lương Văn Đến
Khám cách tuần
BS CKI Nam Y học gia đình Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Huỳnh Ngọc Diễm
BSCKI Nguyễn Thành Thuận khám thay ngày 28.9.2019
BS CKI Nữ Nội tiết Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
DƯƠNG PHỦ TRIẾT DIỄM
Khám từ 14h30-16h30
BSCKI Nguyễn Minh Đức khám thay ngày 26.9.2019
BS CKII Nữ Y học hạt nhân Chiều thứ hai
Chiều thứ năm
LÊ NGUYỄN XUÂN ĐIỀN
BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Linh khám thay ngày 10.9.2019
ThS BS Nam Nội thận Sáng thứ ba
NGÔ CAO NGỌC ĐIỆP
BS Nguyễn Thị Thanh Nhàn khám thay ngày 04.10.2019
BS CKI Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
LÊ QUANG ĐÌNH
BSCKI Lê Thị Thiên Nga khám thay ngày 23.10.2019
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ hai
Chiều thứ tư
VÕ QUANG ĐỈNH
ThS BS Nam Da liễu Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
Nguyễn Hoàng Định
Khám đến 09h00
PGS TS BS Nam Ngoại tim mạch
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
ThS BS Lê Huy Lưu khám thay ngày 27.9.2019
BS CKI Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu