Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN MẠNH ĐÔN
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Sáng thứ hai
Chiều thứ sáu
TRẦN NGỌC HỮU ĐỨC
ThS BS Trần Đăng Khoa khám thay ngày 16.12.2019
BS CKI Nam Nội Cơ Xương Khớp Chiều thứ hai
Sáng thứ bảy
LA MINH ĐỨC
TS BS Nguyễn Hữu Thịnh khám thay ngày 5.12.2019
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ năm
Nguyễn Minh Đức
Khám từ 13h30-16h30
BS CKI Nam Y học hạt nhân Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
VƯƠNG THỪA ĐỨC

PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
ThS BS Lê Mạnh Hùng khám thay ngày 16.12.2019 và 17.12.2019
TS BS Nam Tiết niệu Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
CK Tiết niệu
TS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ năm
VÕ TẤN ĐỨC
TS BS Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
NGUYỄN TRÚC DUNG
BSCKI Nguyễn Thành Thuận khám thay ngày 4.12.2019
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
Lương Thị Thanh Dung
Sáng khám từ 08h00-12h00; Chiều khám từ 12h00-16h00
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy