Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGÔ CAO NGỌC ĐIỆP
PGS TS BS Lâm Vĩnh Niên khám thay ngày 18.12.2020
BS CKI Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ ba
Chiều thứ sáu
LÊ QUANG ĐÌNH
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
VÕ QUANG ĐỈNH
ThS BS Nam Da liễu Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
Nguyễn Hoàng Định
Khám đến 09h00
PGS TS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
Khám nội tiêu hóa
Ths Bs Đặng Minh Luân khám thay ngày 22.01.2021
BS CKI Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
BSCKI Võ Thị Lương Trân khám thay ngày 22.10.2020
BS CKI Nữ Viêm gan Chiều thứ năm
NGUYỄN MẠNH ĐÔN
BS Nguyễn Thái Thùy Dương khám thay từ 9h00 ngày 12.12.2020
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Sáng thứ bảy
LA THIỆN ĐỨC
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ tư
PHẠM CHÍ ĐỨC
ThS BS La Thiện Đức khám thay ngày 09.02.2021
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ ba
NGUYỄN MINH ĐỨC
Khám cách tuần
BS CKI Nam Lão khoa Sáng thứ năm
Chiều thứ năm