Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ QUANG ĐỈNH
ThS BS Nam Da liễu Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
Nguyễn Hoàng Định
PGS TS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
Khám nội tiêu hóa
Đóng bàn khám
BS CKI Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
BS CKI Nữ Viêm gan Chiều thứ năm
NGUYỄN MẠNH ĐÔN

ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Sáng thứ bảy
LA THIỆN ĐỨC
ThS BS Phạm Chí Đức khám thay ngày 07.04.2021
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ tư
PHẠM CHÍ ĐỨC
Nghỉ khám ngày 4.6.2021
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ sáu
NGUYỄN MINH ĐỨC
BS CKI Nam Lão khoa Sáng thứ năm
TRẦN NGỌC HỮU ĐỨC
ThS BS Trần Hồng Thụy khám thay ngày 27.03.2021
BS CKII Nam Nội Cơ Xương Khớp Sáng thứ bảy
LA MINH ĐỨC
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ năm