Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ TẤN ĐỨC
TS BS Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
NGUYỄN THỊ MỘNG DUNG
ThS BS Nữ Mắt Sáng thứ ba
NGUYỄN TRÚC DUNG
ThS BS Phạm Như Hảo khám thay ngày 5.8.2020
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
Lương Thị Thanh Dung
Sáng thứ Bảy khám cách tuần
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
Lương Thị Thanh Dung
Sáng khám từ 08h00-12h00; Chiều khám từ 12h00-16h00; Sáng thứ bày khám cách tuần
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
HUỲNH THỊ PHƯƠNG DUNG
BSCKI Nguyễn Minh Mẫn khám thay ngày 6.2.2020
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
TRẦN THỊ THÙY DUNG
BSCKI Trần Minh Triết khám thay ngày 16.7.2020
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
VÕ THỊ MỸ DUNG
BSCKII Trần Thị Thùy Dung khám thay ngày 25/07/2020
TS BS Nữ PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ bảy
VÕ THỊ MỸ DUNG
Khám nội tiêu hóa
TS BS Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ ba
VÕ THỊ MỸ DUNG
TS BS Nữ Viêm gan Sáng thứ hai
Chiều thứ hai