Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN NGỌC HỮU ĐỨC
ThS BS Bùi Đăng Khoa khám thay ngày 28.11.2020
BS CKI Nam Nội Cơ Xương Khớp Sáng thứ bảy
LA MINH ĐỨC
Nghỉ khám đến hết tháng 02/2021
BSCKI. Ngô Hoàng Minh Thiện khám thay đến tháng 2/2021
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ năm
Nguyễn Minh Đức
Buổi chiều khám từ 13h30-16h30
BSCKI Dương Phủ Triết Diễm khám thay ngày 12.1.2021 và 13.1.2021
BS CKI Nam Y học hạt nhân Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
VƯƠNG THỪA ĐỨC
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ ba
VÕ TẤN ĐỨC
TS BS Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
NGUYỄN THỊ MỘNG DUNG
ThS BS Nữ Mắt Sáng thứ ba
Lương Thị Thanh Dung
Sáng thứ Bảy khám cách tuần
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
Lương Thị Thanh Dung
Sáng khám từ 08h00-12h00; Chiều khám từ 12h00-16h00; Sáng thứ bày khám cách tuần
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
TRẦN THỊ THÙY DUNG
BSCKI Trần Văn Lượng khám thay ngày 29.10.2020
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
VÕ THỊ MỸ DUNG
ThS BS Trần Thị Thùy Dung khám thay ngày 19.12.2020
TS BS Nữ PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ bảy