THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH MUA SẮMPHẦN CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU