Mời chào giá Cung cấp tiệc nhẹ cho chương trình hội nghị, hội thảo

05/11/2022 11:14:00

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng Cung cấp tiệc nhẹ cho chương trình hội nghị, hội thảo báo giá theo thông tin bên dưới.
  • Danh mục mời chào giá đã được phê duyệt của Bệnh viện: tải về
Quý nhà cung cấp vui lòng gửi file mềm báo giá theo hướng dẫn tại mục “Hướng dẫn nhà thầu báo giá” và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Khoa học và Đào tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).
- Thời gian nhận báo giá: đến 16h30 ngày 08/11/2022
- Điện thoại liên hệ: (028) 3952.5166 (Nguyễn Thị Anh Đào – Phòng Khoa học và Đào tạo).

Hướng dẫn nhà thầu báo giá:
Phần 1. Gửi báo giá online

Bước 1. Nhà thầu tải file excel danh mục mời chào giá tại đây và điền dữ liệu theo mẫu (nhà thầu lưu ý không thêm, bớt cột).
Bước 2. Nhà thầu click vào link tại đây để gửi thông tin chào giá.
Bước 3. Nhà thầu điền tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, tên người liên hệ, số điện thoại, email liên hệ của nhà thầu.
Bước 4. Nhà thầu upload các file sau:
Upload file scan bảng báo giá, có ký tên, đóng dấu tại mục "File scan báo giá, có ký tên, đóng dấu": lưu ý hệ thống chỉ chấp nhận file pdf.
Upload file excel danh mục (file điền dữ liệu tại Bước 1) tại mục "Bảng chào giá của nhà thầu": lưu ý hệ thống chỉ chấp nhận file excel.
Upload hồ sơ năng lực, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác (nếu có) tại mục "File hồ sơ kỹ thuật, file khác": lưu ý nhà thầu nén tất cả các hồ sơ vào 1 file nén (rar/zip) duy nhất.
Bước 5. Chọn Lưu thông tin và hoàn tất quá trình báo giá.
Trong trường hợp nhà thầu có thay đổi trong báo giá, vui lòng thực hiện lại các bước từ Bước 1 đến Bước 5.
Phần 2. Gửi bản cứng về Bệnh viện
Nhà thầu hoàn thiện dữ liệu theo mẫu Bệnh viện cung cấp tại mục "Biểu mẫu chào giá dành cho nhà thầu (biểu mẫu bản cứng nhà thầu ký tên, đóng dấu)" ký tên, đóng dấu và gửi kèm theo các tài liệu về năng lực, kinh nghiệm, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (nếu có) về Phòng Khoa học và Đào tạo - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

Các tin đã đăng