Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Tấn Bảo Ân
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ tư
BÙI CAO MỸ ÁI
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
LÊ TRỊNH NGỌC AN
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHẠM VĂN AN
BS CKI Nam Tiết niệu Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
LÊ THỊ KIM AN
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Sáng thứ tư
Đặng Khánh An
CN Nam Tâm Lý Sáng thứ tư
ĐÀO THỊ THANH AN
TS BS Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ tư
PHAN HUỲNH AN
ThS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu
LÊ THỤY MINH AN
Sáng thứ 7 khám cách tuần
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Niệu học chức năng Sáng thứ tư