Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
Chiều thứ 3 khám cách tuần
ThS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
VŨ BÁ CƯƠNG
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
NGUYỄN TRUNG HIẾU
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
ĐỖ PHƯỚC HÙNG
Khám từ 06h30-09h00
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ năm
CAO BÁ HƯỞNG
ThS BS Nguyễn Thành Nhân khám thay 17.3.2023
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
QUÁCH KHANG HY
Chiều thứ 2 và sáng thứ 7 khám cách tuần
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
BÙI HỒNG THIÊN KHANH
Thứ năm khám từ 6h30-9h
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
TRANG MẠNH KHÔI
Thứ năm khám từ 9h00-12h00
BS Lê Trọng Tấn khám thay ngày 15.3.2023
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Đinh Thanh Long
BS Nam Xương khớp Chiều thứ năm
NGUYỄN THÀNH NHÂN
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Sáng thứ bảy