Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Tiết niệu Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
Nguyễn Văn Ân
Bắt đầu từ 12/6/2023. Tháng 6 khám ngày 12/6/2023 và 26/6/2023
PGS TS BS Nam Sàn chậu Chiều thứ hai
Trần Thùy Anh
ThS BS Nữ Huyết học Sáng thứ bảy
Trần Thị Xuân Anh
ThS BS Nguyễn Trần Tuyết Trinh khám thay ngày 21.2.2024
BS CKI Nữ Tim mạch Chiều thứ tư
NGUYỄN NGỌC ANH
ThS BS Nam Tiểu phẫu Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Lý Hoàng Anh
BS trẻ em
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ hai
NGUYỄN TUẤN ANH
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ bảy
NGUYỄN TUẤN ANH
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
Chiều thứ 3 khám cách tuần
ThS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
NGUYỄN VŨ TUẤN ANH
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ năm