Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Tiết niệu Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Trần Thị Xuân Anh
BS CKI Nữ Tim mạch Chiều thứ tư
Lý Hoàng Anh
BS trẻ em
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ hai
NGUYỄN TUẤN ANH
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
NGUYỄN TUẤN ANH
Khám cách tuần
BS Phạm Tiến Quang khám thay ngày 03.6.2023
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ bảy
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
Chiều thứ 3 khám cách tuần
ThS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
NGUYỄN VŨ TUẤN ANH
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ năm
Lê Vi Anh
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba
PHẠM THỊ LAN ANH
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm