Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba
PHẠM THỊ LAN ANH
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm
NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
CHU LAN ANH
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
PGS TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
Khám cách tuần
PGS TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ tư
NGUYỄN MINH ANH
Chiều thứ 2 khám cách tuần
ThS BS Ngô Anh Phụng khám thay ngày 04.3.2024
PGS TS BS Nam Bệnh lý cột sống Chiều thứ hai
NGUYỄN THỊ THU BA
PGS TS BS Nữ Phổi Sáng thứ hai
HỒ TẤT BẰNG
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ bảy
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ tư