Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
CHU LAN ANH
BS Lê Quang Hưng khám thay ngày 08.6.2023
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
Khám cách tuần
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ tư
NGUYỄN THỊ THU BA
PGS TS BS Nữ Phổi Sáng thứ hai
HỒ TẤT BẰNG
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ bảy
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ bảy
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ tư
LÊ HOÀNG BẢO
BS CKI Nam Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
LÊ HOÀNG BẢO
CK Nội tiết
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ ba