Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN NGỌC THÔI
Thứ 5 khám cách tuần, Chiều thứ 3 khám cách tuần
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
VÕ THÀNH TOÀN
Sáng thứ 7 khám cách tuần
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ bảy
DƯƠNG ĐÌNH TRIẾT
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
HOÀNG NGUYỄN ANH TUẤN
BS Lê Viết Sơn khám thay ngày 08.6.2023
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
NGUYỄN ANH TUẤN
PGS TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
LÊ TƯỜNG VIỄN
BS CKII Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
MAI THANH VIỆT
Chiều thứ hai khám cách tuần
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu
PHẠM QUANG VINH
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba