Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Bệnh lý cột sống Sáng thứ sáu
LÊ HOÀNG BẢO
BS CKI Nam Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
LÊ HOÀNG BẢO
CK Nội tiết
BS CKI Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ ba
NGUYỄN VIỆT BÌNH
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Chiều thứ hai
PHẠM THANH BÌNH
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ năm
PHẠM THANH BÌNH
ThS BS Nam Bệnh lý cột sống Sáng thứ bảy
HUỲNH THANH BÌNH
ThS BS Nam Viêm gan Chiều thứ hai
VÕ HIẾU BÌNH
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Chiều thứ hai
NGÔ THANH BÌNH
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ bảy
PHẠM HÒA BÌNH
Khám luân phiên cách tuần.
BS Nguyễn Thị Minh Ngọc khám thay ngày 02.3.2024
ThS BS Nam Lão khoa Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy