Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN VIỆT BÌNH
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Chiều thứ hai
PHẠM THANH BÌNH
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ năm
HUỲNH THANH BÌNH
ThS BS Nam Viêm gan Chiều thứ hai
VÕ HIẾU BÌNH
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Chiều thứ hai
NGÔ THANH BÌNH
BS Lê Thị Kim Chi khám thay ngày 03.6.2023
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ bảy
PHẠM HÒA BÌNH
Khám luân phiên cách tuần.
BS Nguyễn Thị Minh Ngọc khám thay ngày 27.5.2023
ThS BS Nam Lão khoa Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
DIỆP THỊ THANH BÌNH
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
NGUYỄN SỸ CAM
ThS BS Nam Ung Bướu Chiều thứ ba
Chiều thứ sáu
NGUYỄN SỸ CAM
ThS BS Nam Sáng thứ tư
ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ hai