Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM NGỌC CHẤT
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ sáu
LÊ MINH CHÂU
Khám cách tuần
ThS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
PHẠM THỊ MINH CHÂU
BS Nữ Tâm Thần kinh Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
LÊ THỊ KIM CHI
BS CKII Nữ Phổi Chiều thứ tư
LÊ NGUYỄN UYÊN CHI
TS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ bảy
HOÀNG KHÁNH CHI
BS Trần Thị Thùy Dung khám thay ngày 31.5.2023 và BS Mã Tùng Phát khám thay ngày 01.6.2023
BS CKI Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
NGUYỄN ĐỨC CHỈNH
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ tư
HỒ NGUYỄN THANH CHƠN
TS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ hai
Sáng thứ ba
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Nguyễn Đình Chương
ThS BS Nam Viêm gan Sáng thứ hai
Chiều thứ tư
PHẠM TRẦN VIỆT CHƯƠNG
BS người lớn
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ năm
Chiều thứ năm