Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
DIỆP THỊ THANH BÌNH
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
NGUYỄN SỸ CAM
ThS BS Nam Chiều thứ ba
ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
TS BS Đỗ Hồng Hải khám thay ngày 26.2.2024
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ hai
PHẠM NGỌC CHẤT
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ sáu
LÊ MINH CHÂU
Khám cách tuần
ThS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
PHẠM THỊ MINH CHÂU
BS Nguyễn Xuân Mạnh khám thay ngày 05.3.2024
BS Nữ Tâm Thần kinh Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
LÊ THỊ KIM CHI
BS CKII Nữ Phổi Chiều thứ tư
DƯƠNG PHƯƠNG CHI
Chiều thứ 6 khám cách tuần
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ sáu
LÊ NGUYỄN UYÊN CHI
BS Chu Lan Anh khám thay ngày 02.3.2024
TS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ bảy
HOÀNG KHÁNH CHI
BS CKI Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm